Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

herb jpg  logotyp jpg  Biblioteka znak 

Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego

„Inspirująca Biblioteka Roku” – edycja 2018 r.

 

Organizatorzy: Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

 

Trzecia edycja Konkursu, organizowanego w ramach „Strategii rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2015 – 2020” pole strategiczne B „Uczestnictwo – włączenie – spójność”, adresowana jest do Bibliotek Publicznych Dzielnic Warszawy. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie biblioteki, która w okresie od 1 stycznia do 31 października 2018 r. zorganizowała bądź zorganizuje najciekawsze wydarzenie kulturalne, we współpracy z przynajmniej jednym partnerem samorządowym i jednym partnerem z organizacji pozarządowych.

 

W Bibliotece na Koszykowej organizacją Konkursu zajmuje się Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek.

 

Przy ocenie Wniosków będą brane pod uwagę następujące kryteria merytoryczne:

- zgodność ze Strategią Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015 – 2020;

- promocja książki i czytelnictwa;

- pielęgnowanie tożsamości lokalnej;

- liczba partnerów samorządowych i pozarządowych współpracujących przy realizacji wydarzenia;

- kontynuowanie współpracy z ww. partnerami;

- sposoby promocji (od tradycyjnych do wykorzystania nowoczesnych technologii);

- zewnętrzne źródła finansowania;

- środki pozyskane z budżetu partycypacyjnego.

 

Zachęcamy Biblioteki Dzielnicowe do wzięcia udziału w Konkursie i jednocześnie mamy nadzieję, że otrzymamy wiele ciekawych zgłoszeń, które będą wzorem i inspiracją dla innych placówek bibliotecznych Mazowsza.

 

Materiały należy przesłać w terminie 1 września – 31 października 2018 r. na adres:

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

ul. Koszykowa 26/28

00-950 Warszawa, skr. poczt. 365

z dopiskiem na kopercie Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek – Konkurs „Inspirująca Biblioteka Roku”

lub złożyć osobiście, w ww. terminie, w siedzibie Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek:

ul. Noakowskiego 14, Warszawa