Od blisko 25 lat Akcja Wyborcza Polaków na Litwie stanowi polityczną reprezentację mniejszości polskiej. Rację bytu partii stanowią wciąż nierozwiązane problemy mniejszości poskiej, zarówno te kluczowe, związane z sytuacją szkolnictwa w języku polskim, jak i symboliczne, skoncentrowane wokół literki "w".
Politycy AWPL podkreślają, że wspólnie z lojalnym wobec partii Związkiem Polaków na Litwie umożliwiają przetrwanie i rozwój polskości na Wileńszczyźnie. Dla osób niechętnych partii jej radykalne żądania stanowią główne źródło kryzysu w stosunkach Warszawy i Wilna.

Czy postulaty zgłaszane przez AWPL są kontrowersyjne, czy stanowią ogólnoeuropejski standard w dziedzinie ochrony mniejszości narodowych? Czy poza mówieniem o problemach AWPL ma pomysł jak swoje postulaty wcielać w życie? Czy wreszcie konieczny jest wymóg jedności wśród Polaków, czy warto skupić uwagę na innych inicjatywach, które powstają w środowisku polskim obok, a czasem nawet w kontrze do AWPL?

Na te pytania postarają się odpowiedzieć:

• dr Paweł Sobik – autor książki „Akcja Wyborcza Polaków na Litwie w systemie politycznym Republiki Litewskiej”, członek zarządu Fundacji Pobliża
• Maria Przełomiec - autorka programu „Studio Wschód” TVP, ekspert ds. wschodnich.

Spotkanie poprowadzi Dominik Wilczewski z Przeglądu Bałtyckiego.

23 października 2018, godz. 18.00
Sala konferencyjna, gmach im. St. Kierbedziów
Koszykowa 26/28