Godziny otwarcia

 

Biblioteka nieczynna

 do 06.12.2020 r.

 

Od blisko 25 lat Akcja Wyborcza Polaków na Litwie stanowi polityczną reprezentację mniejszości polskiej. Rację bytu partii stanowią wciąż nierozwiązane problemy mniejszości poskiej, zarówno te kluczowe, związane z sytuacją szkolnictwa w języku polskim, jak i symboliczne, skoncentrowane wokół literki "w".
Politycy AWPL podkreślają, że wspólnie z lojalnym wobec partii Związkiem Polaków na Litwie umożliwiają przetrwanie i rozwój polskości na Wileńszczyźnie. Dla osób niechętnych partii jej radykalne żądania stanowią główne źródło kryzysu w stosunkach Warszawy i Wilna.

Czy postulaty zgłaszane przez AWPL są kontrowersyjne, czy stanowią ogólnoeuropejski standard w dziedzinie ochrony mniejszości narodowych? Czy poza mówieniem o problemach AWPL ma pomysł jak swoje postulaty wcielać w życie? Czy wreszcie konieczny jest wymóg jedności wśród Polaków, czy warto skupić uwagę na innych inicjatywach, które powstają w środowisku polskim obok, a czasem nawet w kontrze do AWPL?

Na te pytania postarają się odpowiedzieć:

• dr Paweł Sobik – autor książki „Akcja Wyborcza Polaków na Litwie w systemie politycznym Republiki Litewskiej”, członek zarządu Fundacji Pobliża
• Maria Przełomiec - autorka programu „Studio Wschód” TVP, ekspert ds. wschodnich.

Spotkanie poprowadzi Dominik Wilczewski z Przeglądu Bałtyckiego.

23 października 2018, godz. 18.00
Sala konferencyjna, gmach im. St. Kierbedziów
Koszykowa 26/28