Godziny otwarcia

 

Biblioteka nieczynna

 do 06.12.2020 r.

 

XII Konferencja z cyklu "Automatyzacja bibliotek” pt. "Biblioteka w cyberprzestrzeni: Inspiracje Światowego Kongresu IFLA we Wrocławiu 2017".

tomek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:

13 listopada (wtorek)

9.30 - 10.30 Rejestracja uczestników, kawa, herbata

Sesja I Wprowadzenie

10.30 - 10.45 Otwarcie konferencji (dr Michał Strąk, Dyrektor Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Przewodnicząca SBP)

10.45 – 11.15 Generacje technologii informacyjnych w automatyzacji bibliotek. Ewolucja i rewolucje dr hab. Marek Nahotko (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ)

Sesja II : Nowe modele budowy metadanych i dostępu do informacji

11.15 – 11.45 Projekty Linked Open Data w europejskich bibliotekach narodowych dr Dorota Siwecka (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr)

11.45 – 12.05 RDA w kontekście Linked Data Leszek Śnieżko (Centrum NUKAT, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)

12.05 – 12.25 Big (meta)data – metadane jako źródło do badań w wielkiej skali dr Piotr Malak (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr)

12.25 -12.40 Sponsor Główny MOL

12.40 - 13.00 Przerwa kawowa

Sesja III: Nowe technologie, nowe narzędzia, nowe media w bibliotekach

13.00– 13.30 Korzyści, wyzwania i problemy w zastosowaniu chmury publicznej w bibliotekach Tomasz Sopyło (Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego)

13.30 – 13.50 Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w kulturze i sztuce Jakub Ruszała (11th Dimension)

13.50 – 14.10 Nowoczesność i innowacyjność w bibliotece Aneta Siwka (Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu)

14.10 – 14.20 Sponsor

14.20 - 15.20 Lunch

Sesja IV: E-państwo, e-kultura, e-nauka, e-biblioteka

15.20 - 15.40 Rozwój Polony w projekcie OMNIS Łukasz Kozak (Biblioteka Narodowa)

15.40 - 16.00 Patrimonium jako nowe otwarcie Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej Tomasz Gruszkowski (Biblioteka Narodowa)

16.00 - 16.20 Do czego potrzebny jest NUKAT w życiu bibliotekarzy - praktyków? Ewa Kobierska- Maciuszko (Centrum NUKAT, BUW)

16.20 – 16.40 Polska Platforma Medyczna. Portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym (Biblioteka Główna Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego)

16.40 – 16.50 Sponsor

16.50 - 17.15 Dyskusja

14 listopada (środa)

Sesja V: Biblioteki: integracja i współpraca

9.00 – 9.30 Raport o stanie komputeryzacji bibliotek publicznych w 2018 r. - biblioteki publiczne skomputeryzowane czy komputeryzujące się Małgorzata Jezierska (Biblioteka Narodowa)

9.30 – 9.50 Integracja baz czytelniczych i bibliograficznych na przykładzie Biblioteki Kraków dr Stanisław Dziedzic (Biblioteka Kraków)

9.50 – 10.20 Program rozwoju bibliotek warszawskich Leszek Napiontek (Urząd m. st. Warszawy - Biuro Kultury)

10.20 – 10.40 Dyskusja

10.40 - 11.00 Przerwa kawowa

Sesja VI: Narzędzia i usługi informatyczne w działalności bibliotek

11.00 - 11.20 Katalogi zbudowane z encji:wybrane przykłady Wojciech Kowalewski (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)

11.2 0 - 11.40 Zmiany w bazach bibliograficznych w związku z wprowadzeniem deskryptorów i dostosowanie struktur baz danych do nowego modelu Krystyna Kasprzyk (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)

11.40 – 12.00 MAK+ w kontekście e-usługi OMNIS Tomasz Cieślik (Instytut Książki)

12.00 – 12.20 Open Source w bibliotekach w kontekście 20-lecia istnienia inicjatywy – historia, stan obecny, perspektywy dr inż. Mariusz Jarocki (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMK)

12.20 – 12.50 Narzędzia OpenSource w działalności bibliotek Ryszard Dróżdż (Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego), Ewa Kasperska (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy)

12.50 – 13.15 Dyskusja, zakończenie konferencji

13.15 Lunch