Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu RozKOSZE filozofowania o sztuce: 


ŻYCIE, ŻYCIE JEST NOWELĄ

Tradycyjnie, gdy myślano o sztuce, myślano o niej przez pryzmat tzw. sztuk pięknych, które zwykłosię zaliczać do kultury wysokiej (elitarnej). W rezultacie, wytworów kultury popularnej (masowej) nie postrzegano jako dzieł sztuki, odmawiając im wartość, a przez to ignorując. Czy jednak aby takie podejście jest uzasadnione? Kultura popularna jest aż nazbyt ważnym elementem życia każdego z nas, by ją pomijać. Nie sposób też negować, że przynajmniej niektóre jej wytwory mają wysoką wartość estetyczną. Dostrzegli to także wreszcie estetycy.

W trakcie wykładu Mateusza Salwy (Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Mateusza Skrzeczkowskiego (Instytut Kultury i Komunikowania Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS) przyjrzymy się idei sztuki popularnej i jej wartości, odwołując się do przykładu seriali telewizyjnych.

Spotkanie odbędzie się w środę 10 kwietnia o godz. 18.30 w sali konferencyjnej Biblioteki na Koszykowej.