Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego oraz Towarzystwo Miłośników Historii zapraszają na uroczystość wręczenia Dyplomów Honorowych autorom książek – laureatom konkursu im. Hanny Szwankowskiej na Varsaviana Roku. Uroczystość odbędzie się 9 października 2019 r. o godz. 18:00 w Sali Konferencyjnej Biblioteki.

Nagrody są wyrazem uznania warszawskiego środowiska historyków i bibliotekarzy dla żyjących autorów i redaktorów, wydawnictw oraz osób i instytucji zasłużonych dla popularyzacji książki varsavianistycznej. Przyznawane są od 1968 roku przez Oddział Warszawski Towarzystwa Miłośników Historii, do 2008 r. z udziałem wielu instytucji kulturalnych Warszawy. Od 2009 r. organizatorami konkursu są wyłącznie TMH oraz Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. W 2012 r. imprezie nadano imię zmarłej w styczniu Hanny Szwankowskiej, historyka Warszawy i wieloletniej jurorki Varsavianów Roku.
Corocznie jesienią nagradza się książki naukowe i popularnonaukowe dotyczące historii i współczesnego życia Warszawy, wydane w minionym sezonie wydawniczym (połowa roku bieżącego i poprzedniego). Przewodniczącym jury jest prof. Andrzej Karpiński.

Lista nominacji

Varsaviana 2018 2019 plakat