Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Biblioteka na Koszykowej wraz Renatą Kozersk zapraszają na spotkanie:

Jak dziegieć, smołę drzewną i węgiel drzewny dawniej pozyskiwano – czyli o suchej destylacji drewna, pierwszej technice chemicznej naszej cywilizacji.

Produkty suchej destylacji drewna (czyli otrzymywane w wysokiej temperaturze i bez dostępu powietrza)  dziegieć pozyskiwany z kory brzozowej, smoła drzewna otrzymywana z żywicznych drzew iglastych oraz węgiel drzewny, dawniej w kuźniach, a dziś jeszcze w grilowaniu używany - były przez tysiąclecia jedynymi, naturalnymi produktami leśnego przemysłu, absolutnie niezbędnymi w gospodarce i życiu codziennym naszych przodków. Dziegieć dziś odnajduje się w medycynie naturalnej i weterynarii, skutecznie konkurując z nowoczesnymi, tańszymi, lecz nie lepszymi wyrobami chemii nieorganicznej.

Wojciech Piotrowski

archeolog, od 40 lat związany z Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, specjalizujący się w archeologii średniowiecza, tak zwanej archeologii "mokrej" oraz archeologii doświadczalnej. W ramach tej ostatniej zajmuje się pradziejowymi i nowożytnymi technikami suchej destylacji drewna, których pozostałości archeolodzy wciąż odkrywają. Działa na polu naukowym, szeroko rozumianej edukacji i popularyzacji.

28 października  (poniedziałek)  godz. 18.30 
Sala konferencyjna,
 Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego przy ul. Koszykowej 26/28.