Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego oraz STOLICA Warszawski Magazyn Ilustrowany zapraszają na spotkanie z Jarosławem Zielińskim, autorem książki "Plac. Warszawski plac Piłsudskiego jako zwierciadło losów i duchowej kondycji narodu."


16 marca 2020 r. (poniedziałek) godz. 17.30
w Sali Konferencyjnej
Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
ul. Koszykowa 26/28
III wejście

 

 


Jarosław Zieliński (ur. 1958)historyk architektury, varsavianista, pisarz i publicysta, zastępca redaktor naczelnej miesięcznika "Stolica". Autor i współautor niemal pięćdziesięciu publikacji książkowych, w tym piętnastu tomów Atlasu dawnej architektury ulic i placów Warszawy, a ostatnio dwóch tomów inaugurujących cykl Stacje kolejowe – architektura i budownictwo. Artykuły naukowe i popularnonaukowe oraz opracowania studialne to kolejne setki pozycji w jego dorobku. Laureat wielu nagród, w tym Nagrody Literackiej m.st. Warszawy, dwukrotnie Nagrody Klio, Nagrody ZAIKS za całokształt twórczości varsavianistycznej oraz kilku Dyplomów Honorowych "Varsavianum Roku", a także Nagrody m.st. Warszawy za zasługi dla Stolicy RP, jak również Wyróżnienia "Zasłużony dla Warszawy". Aktywny twórczo także w innych dziedzinach, w tym doradztwie inwestycyjnym, szkoleniach, autorstwie scenariuszy telewizyjnych, wystawiennictwie i projektowej rekonstrukcji historycznych elewacji budynków.

Jerzy S. Majewski poleca:

Plac Piłsudskiego z Grobem Nieznanego Żołnierza jest miejscem o znaczeniu symbolicznym, ważnym dla całego narodu. Od przeszło dwustu lat jego przestrzeń pozostaje zarówno scenerią manifestacji patriotycznych, jak i polem starć ideowych oraz politycznych. Ich wyrazem są wielokrotne zmiany nazwy placu oraz los wznoszonych tu pomników i gmachów. Budowane wbrew woli większości mieszkańców stolicy, z czasem znikały z przestrzeni placu, choć miały istnieć przez setki lat.

Książka Jarosława Zielińskiego, znakomitego badacza dziejów warszawskiej architektury, jest pierwszą tak skrupulatnie przeprowadzoną opowieścią o przeszłości tego miejsca. Jest też rzetelną analizą problemów związanych z urbanistyką placu. Praca, będąca rezultatem wieloletnich badań, odsłania wiele nieznanych dotąd tajemnic, a autor stara się dociec istoty genius loci placu.

Opowieść o placu Saskim, dziś Piłsudskiego, nie ogranicza się wyłącznie do historii. Jest też ważnym, popartym mocnymi argumentami głosem w dyskusji nad odbudową zachodniej pierzei placu z Pałacem Saskim. Dla każdego, kto interesuje się dziejami Warszawy, książka Jarosława Zielińskiego to lektura obowiązkowa.

 

Plac zaproszenie1a