Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 


Biblioteka Publiczna w Kargowej

przy współpracy:

Stowarzyszenia Gmin RP Region Kozła,

Związku Literatów Polskich oddział w Zielonej Górze,

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

zaprasza do udziału w

 

XXII konkursie prozatorskim im. E. Paukszty.

Mała ojczyzna - pogranicza kultur

 

paukszta 2021


Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy twórcy, bez względu na przynależność do organizacji literackich lub brak takowej, bez ograniczeń wiekowych (w sytuacji, gdy uczestnik jest niepełnoletni, załączone powinno być oświadczenie jego prawnego opiekuna o wyrażeniu zgody na udział w konkursie). Podstawą udziału w rywalizacji jest nadesłanie nigdzie wcześniej niepublikowanego tekstu prozatorskiego (opowiadania, noweli, eseju, recenzji, publicystyki, wspomnienia itp.) w objętości do 10 stron znormalizowanego maszynopisu (druku komputerowego; 1800 znaków na stronie). Tekst należy przesłać organizatorom na nośniku elektronicznym (płyta CD, USB).


Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). Jury powołane przez organizatora rozpatrzy nadesłane teksty i przyzna nagrody pieniężne. Ostateczny podział wyróżnień finansowych zależy od decyzji jury.

Informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie: www.biblioteka.kargowa.pl oraz na facebooku Mediateka Światowid.

Zapraszamy do udziału!