Zapraszamy na spotkanie z Moniką Luft, dziennikarką, pisarką i prezenterką telewizyjną, autorką książki „Arabska awantura”, które prezentujemy w cyklu „Rozmowy z pisarzami”.

 

 

Autorka opowie o dziejach koni arabskich w naszym kraju, skupiając się m.in. na niełatwej i pełnej sensacyjnych treści historii stadniny w Janowie Podlaskim, założonej w pierwszej połowie XIX wieku przez cara Aleksandra I. Zasadniczą częścią publikacji jest okres PRL, kiedy miejscowością tą oraz jej mieszkańcami interesowały się służby specjalne, a wśród gości znajdowali się zarówno ludzie z tzw. wielką forsą z całego świata, jak i agenci wywiadów. Jedni i drudzy wchodzili w zakres zainteresowania Służby Bezpieczeństwa oraz wywiadu wojskowego ze względu na fakt stosunkowo bliskiego położenia Janowa przy granicy z ZSRR, jak również możliwości nawiązania kontaktów z zachodnimi biznesmenami i ewentualnym wykorzystaniu ich w interesie PRL. Jednym z takich przedsiębiorców był Armand Hammer, amerykański milioner o podejrzanej proweniencji, którego w 1981 roku przyjął na audiencji ówczesny premier, a zarazem minister obrony narodowej, wkrótce również I sekretarz KC PZPR gen. Wojciech Jaruzelski. 

 

W rozmowie z red. Piotrem Kitrasiewiczem z Zespołu Współpracy Programowej Monika Luft opowie również o swoim wieloletnim zbieraniu materiałów do książki, do których docierała w rozlicznych archiwach. Publikacja zawiera ponad sto ilustracji, składających się z reprodukcji obrazów (np. „Bagdad” Juliusza Kossaka), wycinków artykułów prasowych, tajnych akt i notatek służbowych SB oraz zdjęć.