Stonesi w Warszawie

 

 

 

 

Spotkanie z p. Pawłem Tomasikiem, politologiem, pracownikiem Wydziału Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł Archiwum IPN w Warszawie, poświęcone wizycie zespołu The Rolling Stones w Polsce.

 

 

001 2

 

 

13 kwietnia 1967 r. w ramach europejskiej trasy zespół odwiedził Warszawę, dając dwa koncerty w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach muzyki rozrywkowej i kultury masowej w dobie PRL. Opierając się na dokumentach zgromadzonych w Archiwum IPN, gość spotkania przedstawił okoliczności towarzyszące temu wydarzeniu. Wizyta Stonesów w Polsce obrosła licznymi mitami i legendami. Niektóre z nich zaproszony badacz starał się poddać krytycznej analizie w artykule zatytułowanym „Działania Milicji Obywatelskiej związane z koncertami zespołu The Rolling Stones w Warszawie 13 kwietnia 1967 r. w świetle dokumentów z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, wspomnień i prasy”, opublikowanym w „Przeglądzie Archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej” (Tom 13, Warszawa 2020). Podczas spotkania zaprezentowana została także literatura przedmiotu poświęcona opisywanym wydarzeniom, w tym m.in. prace autorstwa Marcina Sitko „The Rolling Stones za żelazną kurtyną. Warszawa 1967” (Wrocław 2012) oraz „The Rolling Stones. Warszawa ‘67” (wstęp Piotr Metz, tekst Marcin Jacobson; Wrocław 2012).  

 

Rozmowę prowadzi: dr Maciej Motas, Zespół Współpracy Programowej Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.