Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Alicją Patey-Grabowską, poetką, autorką książki „Poetki Syreniego Grodu”, zawierającą sylwetki znanych, mniej znanych i dopiero odkrytych autorek wierszy, tworzących w Warszawie. Najstarszą postacią jest Jadwiga Łuszczewska – Deotyma, najmłodszą – Anna Świrszczyńska. Pomiędzy nimi znajdują się m.in. Maria Konopnicka, Maria Komornicka, Kazimiera Iłłakowiczówna, Krystyna Krahelska, Zofia Bajkowska.  Autorka omawia ich życie oraz twórczość, wplatając w relację fragmenty utworów poetek.

 

 

 

 

Z Alicją Patey-Grabowską rozmawiał red. Piotr Kitrasiewicz z Zespołu Współpracy Programowej, a finałem spotkania była recytacja własnych wierszy naszego gościa, z wydanego niedawno przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą tomiku „Poezje wybrane”.

 

Zapraszamy!