Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Piotrem Kitrasiewiczem, autorem książki „Polscy pisarze w cieniu Stalina”, zawierającej opowieści biograficzne o czterech twórcach, którym przyszło żyć w nieludzkich czasach: Władysławie Broniewskim, Julianie Tuwimie, Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim oraz Tadeuszu Boyu-Żeleńskim. Każdy z nich, omroczony cieniem kremlowskiego tyrana, szedł na upokarzające kompromisy z komunistyczną władzą oraz z własną twórczością, jak również sumieniem.

 

 

 

 

Stalinizm na ziemiach polskich przyniesiony na obcych bagnetach stawiał naszych pisarzy w obliczu moralnych dylematów i tragicznych wyborów. Żeby istnieć jako twórcy, musieli ustawiać się razem z innymi w jednym chórze piewców nowego ustroju. Na dramatyczne układy z władzą decydowali się najwięksi i dotąd niezależni, bo tacy właśnie byli szczególnie pożądani przez reżim. Tak było jeszcze w latach 1939-1941 w zajętym przez Sowietów Lwowie, w którym Tadeusz Boy-Żeleński usiłował lawirować w obliczu najwyższego zagrożenia, z jednej strony idąc na ugodę z czerwonymi decydentami, a z drugiej kontynuując swoją wcześniejszą rolę propagatora literatury francuskiej. Tak było również w pierwszym okresie powojennym, kiedy wcześniejszy piewca proletariatu mający opinię niezależnego, Władysław Broniewski, oszukiwał samego siebie, że jego „Słowo o Stalinie” jest wielkim osiągnięciem poetyckim; kiedy Julian Tuwim wychwalał tyrana w przekonaniu, iż komunizm jest najlepszym „lekarstwem” na antysemityzm, a Konstanty Ildefons Gałczyński, metafizyczny liryk, starał się zadowolić władzę, żeby po prostu mieć z czego żyć. O tych czterech ludziach, uwikłanych w zbrodniczy system umysłowego zniewolenia, jest ta książka.

 

Z Piotrem Kitrasiewiczem rozmawia politolog dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.