Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Kolejna wystawa w ramach cyklu „Mistrzowie ekslibrisu polskiego” poświęcona jest twórczości Ludwika Tyrowicza (1901-1958) – grafika, pedagoga – związanego najpierw ze Lwowem, a po wojnie z Łodzią. Absolwent Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, uczeń Władysława Skoczylasa, Miłosza Kotarbińskiego i Wojciecha Jastrzębowskiego, był nie tylko znanym i cenionym grafikiem, ale też  wybitnym pedagogiem i animatorem życia artystycznego Lwowa i Łodzi. Uprawiał zarówno grafikę artystyczną jak i grafikę użytkową. Jest autorem kilku tek graficznych m. in. „Italia”, Piękny Lwów”, „San Gimignano” oraz ponad 190 ekslibrisów (w tym ok. 100 z okresu lwowskiego). Jako jeden z niewielu stosował prawie wszystkie techniki graficzne. Brał udział w wielu wystawach krajowych i zagranicznych zdobywając liczne nagrody.

 

 

2022 01 17 Ekslibrisy Wystawa Ludwik Tyrowicz banner FullHD

 

 

Wystawę ekslibrisów Ludwika Tyrowicza można oglądać od 17 stycznia w sali Mediateki (obok Czytelni Sztuki, Rzemiosł Artystycznych i Kartografii).

 

Serdecznie zapraszamy.