Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

 

Roztropny polityk i zwycięski wódz

 

 

 

 

Spotkanie z dr. Mariuszem Sampem, historykiem, autorem licznych publikacji z zakresu mediewistyki, poświęcone jego najnowszej pracy zatytułowanej „Kazimierz Odnowiciel. Roztropny polityk, zwycięski wódz” (Wyd. Lira, Warszawa 2021). 

 

Samp

 

Postać księcia Kazimierza Odnowiciela przedstawiona została przez pryzmat jego osiągnięć na polu przywracania domeny piastowskiej. Następca Mieszka II na tronie polskim rozpoczynał swoje rządy w bardzo trudnym dla państwa okresie. Lata 30. XI wieku obfitowały w liczne wydarzenia, które w dużej mierze zaprzepaściły dzieło pierwszych władców Polski. Reakcji pogańskiej, połączonej z zaburzeniami społecznymi na gruncie wewnętrznym, towarzyszył najazd czeski, który spustoszył część kraju. W dużej mierze jedynie dzięki talentom politycznym księcia Kazimierza Odnowiciela udało się odbudować zasadniczy zrąb wczesnopiastowskiej monarchii.

 

Spotkanie prowadził dr Maciej Motas, adiunkt w Dziale Realizacji Nowych Projektów Biblioteki.