Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia nagrania rozmowy z prof. Januszem Farysiem, historykiem, autorem szeregu prac poświęconych historii okresu międzywojennego, poświęconej Traktatowi w Rapallo.

 

 

 

 

Układ zawarty 16 kwietnia 1922 r. pomiędzy Niemcami a Rosją radziecką stanowił ważne wydarzenie we wzajemnych relacjach pomiędzy najważniejszymi sąsiadami przedwojennej Polski. W rozmowie z autorem pracy zatytułowanej „Między Moskwą a Berlinem. Wizja polskiej polityki zagranicznej 1918-1939” (Szczecin – Warszawa 2019) poznajemy uwarunkowania międzynarodowe, które doprowadziły do jego zawarcia oraz reakcje jakie wywołał on na polskiej scenie politycznej.

 

002

 

Spotkanie prowadził dr Maciej Motas, adiunkt w Dziale Realizacji Nowych Projektów Biblioteki.