Prof. Anna Nasiłowska o polskiej literaturze oraz własnej twórczości

 

Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia rozmowy z prof. Anną Nasiłowską, pisarką, historykiem literatury oraz prezesem zarządu głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

 

 

W rozmowie z red. Piotrem Kitrasiewiczem, Anna Nasiłowska opowiada o swojej twórczości poetyckiej i prozatorskiej, począwszy od debiutu na łamach „Nowego Wyrazu” pod koniec lat 70.,oraz o badaniach nad stanem polskiej literatury.  Nasz gość ma w dorobku m.in. monografię dziejów polskiej literatury, która doczekała się w Polsce dwóch wydań, a obecnie trwa jej przekład na język angielski i przygotowania do edycji na rynku amerykańskim. Na pytanie prowadzącego o różnice między jej wersją historii literatury polskiej a wcześniejszymi monografiami na ten sam temat autorstwa m.in. Juliana Krzyżanowskiego i Czesława Miłosza, prof. Nasiłowska wyjaśniła, że nadała swojej pracy charakter bardziej medialny, zawierając informacje związane chociażby z funkcjonowaniem w kulturze masowej danego utworu (np. wiersza klasycznego poety jako piosenki wykonywanej współcześnie) oraz lżejszym podejściem do tematu w sferze ogólnej. Innym wątkiem rozmowy było funkcjonowanie w Polsce dwóch podstawowych organizacji literackich zrzeszających ludzi pióra, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Związku Literatów Polskich. Redaktora Kitrasiewicza interesowała możliwość zjednoczenia obu stowarzyszeń twórczych, tak aby  działała jedna silna organizacja. Okazało się jednak, że szansa na jedność nie jest wcale łatwa, głównie ze względu na różnice w politycznej przeszłości ich członków oraz w poziomie twórczości.

 

Spotkanie jest dostępne na stronie www.koszykowa.pl oraz na kanale YouTube Biblioteki.