Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

 

Konopnicka grafika

 

Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2022 został ogłoszony Rokiem Marii Konopnickiej. W tym też roku, 23 maja,  przypada  180. rocznica urodzin Pisarki. Muzeum Książki Dziecięcej – dział specjalny i czytelnia naukowa Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy − Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, postanowiło uczcić jedną z najwybitniejszych polskich twórczyń bibliofilskim wyborem Jej poezji i fragmentów prozy w towarzystwie ikonografii patriotycznej z epoki.

 

Maria Konopnicka w powszechnej świadomości zaistniała jako autorka czytanych do dziś utworów dla dzieci. „Zainicjowała nimi – jak pisze Grzegorz Leszczyński – autonomię tej dziedziny twórczości literackiej” (Słownik Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej). Jednakże przygotowywany przez nas wybór nie ograniczy się do utworów dla najmłodszych. Znajdą się tu wiersze i fragmenty prozy także o charakterze uniwersalnym oraz o ewidentnie dorosłym adresie czytelniczym. Całość wyboru podzielona zostanie na 3 logiczne części, z których pierwsza Pejzaże zawierać będzie utwory tematycznie związane z opisem ojczystej przyrody, druga Historie – opowieści osnute wokół najważniejszych wydarzeń z historii Polski, trzecia natomiast Widma − pisane poza granicami kraju fragmenty wyrażające tęsknotę za nim i wspomnienia z przeszłości.

 

Mamy nadzieję, że zaproponowany przez twórców niniejszego tomu wybór zarówno tekstów, jak i ikonografii patriotycznej złoży się na publikację nie tylko ciekawą poznawczo, ale i cieszącą miłośników pięknej książki.

 

Projekt i wybór ilustracji: Janusz Górski

Wybór i redakcja naukowa: Marta Niewieczerzał, Maciej Skowera

DTP: Krzysztof Gotowicki

Tom jest w przygotowaniu i zostanie opublikowany w tym roku.

 

Projekt „Bibliofilska edycja wyboru wierszy i fragmentów prozy Marii Konopnickiej Tam, w moim kraju, w dalekiej stronie

dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

MKiDN kolor Converted

 

Projekt „Bibliofilska edycja wyboru wierszy i fragmentów prozy Marii Konopnickiej Tam, w moim kraju, w dalekiej stronie

współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Mazowsze logotyp wer polska pdf