Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

 

 

 

 

We wtorek 20 września w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego odbyła się ceremonia Nagród im. Kierbedziów.

 

statuetki

 

Nagrody im. Kierbedziów to inicjatywa Biblioteki na Koszykowej. Statuetki od 2005 roku są wręczane nie tylko wyróżniającym się Bibliotekarzom i Bibliotekom Mazowsza, lecz także osobom i instytucjom wspierającym rozwój bibliotek w województwie mazowieckim. Stanowi to swoisty hołd dla patronów Nagrody – Eugenii i Stanisławów Kierbedziów – fundatorów siedziby Biblioteki na Koszykowej. Jest to jednocześnie wyraz uznania i wyróżnienia dla tych, którzy w sposób bezprecedensowy przyczyniali się i przyczyniają do rozwoju bibliotekarstwa na Mazowszu.

 

Oglne 3 Oglne 1 Oglne 2

 

Nagrody im. Kierbedziów wyłaniają ze środowiska bibliotekarskiego placówki wyjątkowe, działające wzorcowo i przekraczające oczekiwania. Honorują także wybitne postaci: mentorów, autorytety i mecenasów bibliotekarstwa. W tym roku do tej grupy dołączyło właśnie kolejnych 11 laureatów, uzyskujących wyróżnienia w siedmiu kategoriach.

 

list od Marszalka2

Odczyt listu

dr Anna Karczewska, Kierownik Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek

Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego

 

W uroczystości uczestniczyli liczni organizatorzy bibliotek – przedstawiciele władz samorządowych. Odczytany został również list od Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

LAUREACI NAGRÓD IM. KIERBEDZIÓW 2022

 

Nagroda w kategorii PRACA Z CZYTELNIKIEM

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOBYŁCE

 

Nagroda Kobylka 1  Nagroda Kobylka 2 

 Sylwia Carzyńska, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej W Kobyłce

Edyta Zbieć, Burmistrz Miasta Kobyłka

 

 

Nagroda w kategorii PRACA Z CZYTELNIKIEM

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY -

WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH I DZIECI NR 124 – „ZIELONA”

 

Zielona 1  Zielona 2 

Katarzyna Suda, Zastępca Dyrektor Biblioteki

Dorota Dziedzic, Kierownik Filii

Anna Majchrzak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

 

 

Nagroda w kategorii DZIAŁALNOŚĆ INSTRUKCYJNO-METODYCZNA

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. IRENY OSTASZYK  W MORDACH

 

 

Nagroda Mordy 2  Nagroda Mordy 3 

Marlena Soszyńska, Dyrektor Biblioteki

Jolanta Matejczuk, Instruktor

Jolanta Marciniak, Instruktor

Małgorzata Cepek, Wice Starosta Siedlecki

Marek Gorzała, Przewodniczący Rady Powiatu Siedleckiego

Dariusz Chalimoniuk, reprezentant Burmistrza Miasta Mordy

 

 

Nagroda w kategorii DZIAŁALNOŚĆ INSTRUKCYJNO-METODYCZNA

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ZYGMUNTA JANA RUMLA

W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY

 

Praga Pd 1  Praga Pd 2 

Mirosława Majewska, Dyrektor Biblioteki

Anna Gawkowska-Kowalik, Instruktor

 

 

Nagroda w kategorii PIELĘGNOWANIE TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

IM. KS. WŁADYSŁAWA SKIERKOWSKIEGO W MYSZYŃCU

 

Nagroda Myszyniec 1  Nagroda Myszyniec 2 

Cecylia Bazydło, Dyrektor Biblioteki

Elżbieta Abramczyk, Burmistrz Myszyńca

 

 

Nagroda w kategorii PIELĘGNOWANIE TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

 

Wlochy 1  Wlochy 2 

Katarzyna Winogrodzka, Dyrektor Biblioteki

Monika Kryk, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

 

 

Nagroda w kategorii DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ W SIERPCU

 

Sierpc 1  Sierpc 2 

Monika Stańczak, Dyrektor Biblioteki

 

 

Nagroda w kategorii DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BULKOWIE

 

Nagroda Bulkowo 1  Nagroda Bulkowo 2 

Natalia Maćkiewicz, Dyrektor Biblioteki

Gabriel Graczyk, Wójt Gminy Bulkowo

Aniela Kopaczewska, Sekretarz Gminy Bulkowo

 

 

Nagrody w kategorii WSPÓŁPRACA BIBLIOTEKI Z SAMORZĄDEM

WÓJT GMINY SIENNICA oraz GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIENNICY

 

Nagroda Siennica 1  Nagroda Siennica 2 

Stanisław Duszczyk, Wójt Gminy Siennicy

Elżbieta Jurkowska, Dyrektor Biblioteki

 

 

Nagroda w kategorii ZASŁUŻONY DLA BIBLIOTEK MAZOWSZA

ELŻBIETA STĄPÓR

 

Nagroda Stapor 1

Elżbieta Stąpór

 

Nagroda Stapor 2 Nagroda Stapor 4 Nagroda Stapor 3

 Elżbieta Stąpór, była Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice

Monika Piórecka, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice

 

 

Wspolne zdjecie

 

Wszystkim Laureatom Nagród im. Kierbedziów 2022 serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

fot. P. Niedzielska, M. Kowalski