Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

 

Książka Piotra Kitrasiewicza „Polscy pisarze w cieniu Stalina” składa się z czterech opowieści biograficznych o znanych ludziach pióra, którzy z różnych powodów i z różnym rezultatem podjęli współpracę ze stalinowskim aparatem propagandowym na ziemiach polskich. Publikacja dotyczy życia i twórczości Władysława Broniewskiego, Juliana Tuwima, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz Tadeusza Boya-Żeleńskiego, a w tle ich losów przewijają się sylwetki innych autorów i działaczy kulturalnych, takich jak Wanda Wasilewska, Jerzy Borejsza, Adam Ważyk, Lucjan Szenwald, Tadeusz Hollender, Ostap Ortwin, Aleksander i Ola Watowie, Jerzy Putrament, Wiktor Woroszylski i wielu innych.

 

 

 

 

„Polscy pisarze w cieniu Stalina” są kontynuacją konwencji książki tego samego autora z roku 2018 zatytułowanej „Artyści w cieniu Stalina”, składającej się z czterech opowieści dotyczących tragicznych losów czworga wybitnych ludzi sztuki rosyjskiej uwikłanych w zależność od Stalina i totalitarnej władzy: reżysera Siergieja Eisensteina, poetów Osipa Mandelsztama i Maryny Cwietajewej oraz prozaika Michaiła Bułhakowa. muzyka: Mazowsze- „Ukochany kraj”

 

Zapraszamy do wysłuchania fragmentu - czyta Piotr Kitrasiewicz.