Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

 

Rozmowa z prof. Eugeniuszem Koko, pracownikiem Uniwersytetu Gdańskiego, poświęcona jego najnowszej publikacji zatytułowanej „Wśród najbliższych. Z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich Gawrońskiej” (Gdańsk 2022).

 

 

Zaprezentowana w książce spuścizna epistolograficzna rodziny Gawrońskich opisuje życie ówczesnej polskiej elity intelektualnej, stanowiąc cenne źródło do dziejów polskiej inteligencji przełomu XIX i XX wieku.

 

Rozmowę poprowadził dr Maciej Motas.

 

Rawita

Rawita 1