Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

 

 

 

 

Reforma rolna w Polsce została wprowadzona na mocy dekretu PKWN ogłoszonego we wrześniu 1944 r. Zgodnie z jej założeniami upaństwowiono majątki ziemskie przekraczające 100 hektarów powierzchni ogólnej lub 50 hektarów powierzchni rolnej. Ziemię przekazano pracownikom folwarcznym, chłopom bezrolnym, małorolnym i średniorolnym. Efektem tego procesu była zmiana struktury własności na polskiej wsi, schyłek ziemiaństwa i głęboka transformacja przestrzeni wiejskiej. O procesach zachodzących w trakcie wprowadzania reformy i jej długofalowych skutkach opowiada dr Anna Wylegała, badaczka pamięci, socjolożka, adiunktka w Instytucie Socjologii i Filozofii PAN, autorka wielokrotnie nagradzanej książki Był dwór, nie ma dworu: reforma rolna w Polsce, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2021 (drugie wydanie w 2022 r.). Rozmowę poprowadziła dr Anna Karczewska (Dział Prezentacji Zbiorów).

Szukaj na stronie