Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Szanowni Państwo,

 

to już ostanie dni na wzięcie udziału w organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursie Lider Zmian Funduszy Europejskich 2023. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, które ma na celu docenienie i promowanie wykorzystania funduszy europejskich na Mazowszu. Konkurs stanowi nie tylko okazję do uhonorowania osiągnięć i innowacyjności, ale również jest podsumowaniem okresu programowania 2014-2020.

 

Za Organizatorem:

 

Konkurs składa się z sześciu kategorii, które odzwierciedlają kluczowe obszary rozwoju Mazowsza. Pragniemy w ten sposób docenić zaangażowanie beneficjentów w projektowanie i realizację działań, które przyczyniają się do tworzenia lepszego i bardziej zrównoważonego Mazowsza.

 

Oto kategorie konkursu „Lider Zmian Funduszy Europejskich 2023":

  1. Zielone Fundusze Europejskie – gospodarka niskoemisyjna. Ta kategoria skupia się na projektach związanych z odnawialnymi źródłami energii, efektywnością energetyczną oraz redukcją emisji zanieczyszczeń powietrza. Jeśli Twoje przedsięwzięcie przyczyniło się do ochrony środowiska i promowania zrównoważonej gospodarki, ta kategoria jest dla Ciebie.
  2. Cyfrowe Fundusze Europejskie – e-usługi. Tutaj poszukujemy projektów, które wykorzystują nowoczesne technologie w celu rozwijania e-usług. Jeśli Twoja inicjatywa przyczyniła się do upowszechnienia cyfrowych rozwiązań, ułatwiając życie mieszkańcom Mazowsza, to zapraszamy do udziału.
  3. Mobilne Fundusze Europejskie – transport, mobilność. Ta kategoria skierowana jest do projektów związanych z rozwojem transportu i mobilności. Jeśli Twoje działania przyczyniły się do poprawy infrastruktury transportowej, wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze lub promowania zrównoważonej mobilności, to ta kategoria czeka na Twoje zgłoszenie.
  4. Fundusze Europejskie bliskie mieszkańcom – zdrowie, rynek pracy. Tutaj poszukujemy „miękkich projektów”, które mają na celu poprawę zdrowia i warunków na rynku pracy na Mazowszu. Jeśli Twoje przedsięwzięcie dotyczyło usług społecznych, deinstytucjonalizacji czy zwiększenia dostępu do opieki zdrowotnej, ta kategoria jest dla Ciebie.
  5. Fundusze Europejskie dla Młodych – projekty edukacyjne. Ta kategoria skupia się na projektach edukacyjnych, które rozwijają umiejętności młodych ludzi. Jeśli Twoje działania przyczyniły się do podnoszenia jakości edukacji, rozwijania nowych umiejętności i wspierania rozwoju młodych mieszkańców Mazowsza, zachęcamy do udziału.
  6. Przedsiębiorcze Fundusze Europejskie – przedsiębiorczość. Tutaj poszukujemy innowacyjnych produktów i usług wypracowanych na Mazowszu. Jeśli Twoja firma wprowadziła na rynek rozwiązania przynoszące korzyści gospodarcze i społeczne, ta kategoria jest dla Ciebie.
  7. Nowoczesne Fundusze Europejskie – wyniki projektów B+R. To kategoria, w której doceniamy innowacyjność i sukcesy osiągnięte dzięki projektom badawczo-rozwojowym. Jeśli instytucja, w której pracujesz lub zarządzasz przyczyniła się do powstania nowatorskiego produktu lub usługi, które mają potencjał zmieniać branżę lub wpływać na rozwój regionu Mazowsze, to zachęcamy do wysłania zgłoszenia.

 

 

Konkurs jest dedykowany tym, którzy mieli marzenia i odważyli się podejmować działania mające na celu wprowadzenie pozytywnych zmian w swoim otoczeniu. Mazowsze, będące jednym z największych regionów Polski, osiągnęło znaczące korzyści dzięki wsparciu funduszami europejskimi. Dlatego udało się zrealizować wiele inspirujących projektów, które przyczyniły się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

 

Chcemy w tym konkursie docenić tych, którzy wykorzystali fundusze europejskie w sposób nowatorski i skuteczny. Przedsiębiorcze podejście, determinacja i zaangażowanie pomogły zmienić oblicze Mazowsza, przyciągając inwestorów, tworząc nowoczesne przedsiębiorstwa i miejsca pracy. Dzięki funduszom europejskim, powstały również innowacyjne centra badawczo-rozwojowe, które promują naukę i postęp technologiczny. Chcemy usłyszeć historie Waszych sukcesów i zobaczyć, jak zrealizowane projekty wpłynęły na Mazowsze. Wasze inicjatywy w dziedzinie infrastruktury, ochrony środowiska, edukacji czy innowacji niech będą inspiracją dla innych, którzy pragną wprowadzić pozytywne zmiany w swoim środowisku.

 

Koniec okresu programowania 2014-2020 jest również okazją do podsumowania minionego czasu i refleksji nad osiągnięciami Mazowsza. Jednak nie jest to koniec wsparcia ze strony Unii Europejskiej dla regionu. Wierzymy, że Mazowsze ma ogromny potencjał rozwojowy, a beneficjenci funduszy europejskich są kluczowymi graczami rozwoju społeczno-gospodarczego.

 

Dołączcie do naszego konkursu i podzielcie się swoimi dokonaniami. Chcemy uczcić Wasze osiągnięcia, inspirować innych i budować silną wspólnotę liderów zmian na Mazowszu.

 

Dziękujemy za wkład w rozwój Mazowsza i czekamy na Wasze zgłoszenia do konkursu „Lider Zmian Funduszy Europejskich 2023”.

 

Życzymy wszystkim uczestnikom powodzenia i niezłomnego dążenia do realizacji swoich celów!

 

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na www.liderzmian.eu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 lipca 2023 roku.

 

Wyniki konkursu poznamy podczas. 13. Forum Rozwoju Mazowsza odbywającego się w dniach 14-15 listopada 2023 roku.

 

 

 

 

Szukaj na stronie