Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Cezarym Harasimowiczem, prozaikiem, scenarzystą i dramaturgiem na temat jego książki pt „Adam”. Jest nią biografia naszego wieszcza nr 1, Adama Mickiewicza, napisana w sposób dalece niekonwencjonalny. Owa nietypowość zaczyna się już na wstępie, kiedy okazuje się, że narratorem opowieści jest przedziwna postać, przybierająca różne oblicza w zależności od kontekstu przedstawianych wydarzeń. Raz jest nią akuszerka przyjmująca poród przyszłego autora „Pana Tadeusza” oraz „Dziadów”, innym razem pasażer dyliżansu, z którym u swego boku Mickiewicz podróżuje do Petersburga, wreszcie – w godzinę śmierci – znajdujący się w cieniu anioł lub diabeł, a w każdym razie ten, który tuż po śmierci bohatera „wychodzi z cienia i zabiera go do siebie”. Pod piórem Harasimowicza nasz wieszcz jest postacią z krwi i kości, daleką od pomnikowego patosu w jakim ukazywało go wielu monografistów. To mężczyzna budujący wartość swojego ego poprzez liczne miłostki i romanse, niekiedy tak wciągające, że ważniejsze od sprawy narodowej, a w każdym razie od udziału w Powstaniu Listopadowym, do którego jakoby tak bardzo się garnął. To idealista i prawdziwy geniusz literacki, a przy tym człowiek małostkowy, zapatrzony w siebie, zawistny i kłótliwy.

 

O tajemnicach życia autora „Ballad i romansów” i „Konrada Wallenroda”, jak również o szczegółach poetyki artystycznej zastosowanej w książce o Mickiewiczu, z Cezarym Harasimowiczem rozmawiał red. Piotr Kitrasiewicz.

Szukaj na stronie