Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

We wrześniu 2023 r. Muzeum Książki Dziecięcej wydało wybór poezji Józefa Czechowicza „Dawno już ucichł złoty kogucik” ilustrowany reprodukcjami obrazów Jerzego Nowosielskiego, aby uczcić 120. rocznicę urodzin pisarza i 100. Rocznicę urodzin malarza. 

 

Czechowicz wizualizacja 1Za projekt i wybór ilustracji odpowiedzialny był prof. Janusz Górski. Wybór został przygotowany przez dr Annę Mik-Zdziech i Agatę Klichowską, słowo wstępne napisali Marta Niewieczerzał i dr Maciej Skowera, a autorem posłowia jest prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński. Druk i oprawę wykonała drukarnia Biały Kruk.    

Publikacja ma charakter bibliofilski – stanowi przykład siły i urody tradycyjnej książki. Zaprojektowana została przez prof. Janusza Górskiego – cenionego edytora i grafika, wielokrotnie nagradzanego w konkursach PTWK Najpiękniejsza Książka Roku. 

Książka jest nieodpłatną publikacją. 

Wybór wierszy, korekta: Agata Klichowska, Anna Mik 

Słowo wstępne, redakcja: Marta Niewieczerzał, Maciej Skowera 

Posłowie: Grzegorz Leszczyński 

Koncepcja edytorska, wybór ilustracji, projekt graficzny: Janusz Górski 

DTP: Krzysztof Gotowicki 

Druk i oprawa: Biały Kruk, Białystok 

 

 

 

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.  

 

01 znak podstawowy kolor biale tlo

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.  

 

logo 25lat mazowsze poziom 300

 

Szukaj na stronie