Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z poetą Cezarym Maciejem Dąbrowskim, a także wysłuchania wierszy gościa w jego interpretacji. Bezpośrednim powodem spotkania jest najnowszy tomik Dąbrowskiego zatytułowany „Zimno nadchodzi”.

 

 

 

 

- Przystąpiłem do pisania tomu w chwili dramatycznej, na przedwiośniu roku 2022 zimno nadchodziło po raz kolejny, niosąc zniszczenie i śmierć. Rosja przypomniała swoje oblicze, które my – Polacy znamy aż nadto z historii, mając w pamięci losy zesłańców syberyjskich, deportowanych, zamordowanych, więzionych w Gułagach, represjonowanych. A przecież nie kto inny, jak Jacek Malczewski poświęcił gros swojej twórczej pracy, by oddać pędzlem to, czego nie da się opisać słowami, a co zapisane w tej czy innej formie być musi. Byli też inni, dokonujący „transkrypcji” Anhellego na płótnach, Witold Pruszkowski, Wlastimil Hofman. Świadkiem gehenny zesłańców był Aleksander Sochaczewski, skazany na 22 lata katorgi, dokumentator syberyjskiego piekła. Swoista recepcja dzieł malarzy młodopolskich skłoniła mnie do zapisywania spostrzeżeń – myśli idących w stronę pytań ostatecznych, osobistych-uniwersalnych, dygresji współczesnych, odniesień do historii, także poetyckich rozważań o miejscu, jakie wciąż zajmuje (mam taką nadzieję) sztuka prawdziwa. I tak powstało „Zimno nadchodzi”, gdzie 30 reprodukcji obiektów muzealnych wzbogaca poetycką wypowiedź. – powiedział gość.

 

Z Cezarym Maciejem Dąbrowskim rozmawiał red. Piotr Kitrasiewicz.

Szukaj na stronie