Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Kapłan, wychowawca, polityk

Rozmowa z p. Tomaszem Szymańskim, pracownikiem Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie, autorem pracy zatytułowanej „Ksiądz Kazimierz Lutosławski. Biografia kapłana, wychowawcy i polityka” (Drozdowo 2017). Ksiądz Kazimierz Lutosławski (1880-1924) poza działalnością duszpasterską angażował się również w życie społeczno-polityczne. Jeszcze w okresie studiów w Szwajcarii został członkiem Związku Młodzieży Polskiej „Zet”, począwszy od 1903 r. należał zaś do Ligi Narodowej. W czasie I wojny światowej uczestniczył m.in. w pracach Centralnego Komitetu Obywatelskiego Królestwa Polskiego, który niósł pomoc poszkodowanym w wyniku działań wojennych. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości piastował mandat posła w Sejmie Ustawodawczym oraz w Sejmie I kadencji. Należał do najbardziej aktywnych przedstawicieli Związku Ludowo-Narodowego. Był jednym z twórców Konstytucji marcowej - autorem preambuły do niej. Kolejnym istotnym polem zaangażowania ks. Lutosławskiego była praca wychowawcza i oświatowa prowadzona wśród dzieci i młodzieży. Propagował skauting na ziemiach polskich, należał do twórców harcerstwa. Jest autorem Krzyża Harcerskiego. 5 stycznia 2024 r. przypada setna rocznica śmierci kapłana.

 

Szukaj na stronie