Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Zapraszamy do obejrzenia spotkania z red. Wojciechem Ladą, dziennikarzem, autorem książek podejmujących trudne sprawy z historii Polski.

Tym razem tematem rozmowy będzie Bereza Kartuska, okryty ponurą legendą obóz koncentracyjny w sanacyjnej II Rzeczpospolitej, w którym osadzano osoby niewygodne dla piłsudczykowskiego reżimu, w tym ukraińskich nacjonalistów, polskich działaczy narodowo-demokratycznych, komunistów, a na krótko przed wybuchem II wojny światowej także Niemców podejrzewanych o czynne sprzyjanie III Rzeszy. Więźniami byli też pisarze i dziennikarze (np. Stanisław Cat-Mackiewicz), jak również handlowcy i sklepikarze sprzedający towary po cenach paskarskich.

W rozmowie z red. Piotrem Kitrasiewiczem Wojciech Lada opowie o przerażających sposobach traktowania osadzonych, o genezie powołania tej instytucji i jej kilkuletniej historii oraz o wpływie jaki miał na jej prowadzenie wojewoda poleski, psychopatyczny płk Wacław Kostek-Biernacki, któremu Józef Piłsudski powierzał zadania wymagające osobistej bezwzględności i okrucieństwa.

A dlaczego rozmowa właśnie na temat Berezy? Obóz ten bowiem stał się przedmiotem zainteresowania naszego gościa, który poświęcił mu wydaną niedawno książkę zatytułowaną właśnie „Bereza”. Poza tym, jak powiedział, „każda władza chciałaby mieć swoją Berezę”. Na szczęście, niby to już nie te czasy, ale z drugiej strony podobno historia lubi się powtarzać, co widać chociażby za naszą wschodnią granicą.

Rozmowę można obejrzeć na stronie www.koszykowa.pl oraz na kanale YouTube Biblioteki. Zapraszamy!

 

Szukaj na stronie