Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie  prosimy o poświęcenie chwili na wypełnienie tej anonimowej ankiety. Jej wyniki pomogą nam  lepiej dostosować Bibliotekę do Państwa potrzeb.

Naszą ambicją i zamiarem jest kontynuowanie prac związanych z modernizacją Biblioteki. Zamierzamy aplikować o środki unijne w ramach konkursu, którego regulamin nakłada na nas obowiązek przeprowadzenia badań wśród użytkowników Biblioteki, w tym także wśród naszych czytelników. 

Państwa odpowiedzi będą dla nas cennym źródłem informacji, a zarazem pozwolą wypełnić obowiązek, jaki nakłada na nas regulamin konkursu.

Przejdź do ankiety