Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Sympozjum Zakładu Sinologii Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego i Katedry Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS

 

40 lat chińskich reform: przemiany kultury i społeczeństwa

 

 

13 kwietnia 2018

Miejsce: Budynek Samorządu Studentów UW

Krakowskie Przedmieście 24

(obok bramy głównej, wejście od Małego Dziedzińca)

Sala 200 (drugie piętro)

 


 

9:30 Otwarcie sympozjum

9.40- 10.00. prof. Krzysztof Gawlikowski, Uniwersytet SWPS: Zagajenie – dynamika chińskich reform

10.00-10.20 dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG, dr Magdalena Łągiewska, UG, Ochrona dziedzictwa kultury w Chinach

 

10.20-10.40 mgr Marta Tomczak, ISP PAN, Dziedzictwo  kulturowe Pekinu  - zmianach, jakie zaszły w ostatnich dekadach

10.40-11.00 mgr Marek Tylkowski, Uniwersytet SWPS, O renesansie konfucjanizmu w Chinach kontynentalnych w okresie reform

11.00-11.20 dr Teresa Łozińska (UJ Kraków), Powrót Chin na drogę konfucjanizmu. Refleksje o wpływie kultury konfucjańskiej na rozwój Chin

11.20-11.50 PRZERWA NA KAWĘ

11.50-12.10 amb. Ksawery Burski, Uniwersytet SWPS, Chińskie debaty o wizjach Chin w okresie reform

12.10-12.30 Pani konsul Agnieszka Łobacz, Uniwersytet SWPS, Zmiany wizerunku Sun Yat-sena w okresie reform

12.30-12.50 mgr Wang Yun, Uniwersytet SWPS, Przemiany w rodzinie chińskiej w w świetle zmian w normach prawa rodzinnego w okresie reform

12.50-13.10 Dr Małgorzata Religa Zakład Sinologii WO UW, Przemiany w chińskim życiu religijnym

13.10-13.30 Dr Ewa Paśnik Zakład Sinologii WO UW, Czy bonpo nawracają Chińczyków?  Czyli o rosnącej popularności Yungdrung Bonu w Chinach

13.30-13.50 dr hab. Józef Pawłowski, Zakład Sinologii WO UW, Ewolucja modelu sprawowania władzy w ChRL w okresie reform

 

13.50-14.30 PRZERWA NA LUNCH

14.30-14.50 dr Joanna Afek, KUL Lublin, Reformy systemu edukacji w ChRL w latach 1978-2018

14.50-15.10 mgr Katarzyna Golik, ISP PAN, Odbudowa i reforma szkolnictwa mniejszości etnicznych w Chinach

15.10-15.30, dr Bogdan Zemanek, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, Miasto przed, -w trakcie i po reformach dengowskich – przypadek Chengdu

15.30-15.50 mgr Michał Nita, Zakład Sinologii WO UW Przeobrażenia chińskiego środowiska literackiego w okresie reform ekonomicznych Deng Xiaopinga

15.50-16.10 mgr Łukasz Mrugała, Zakład Sinologii WO UW, Moja kamera nie kłamie - obraz współczesnych Chińczyków w filmach Jia Zhangke

 

16:10 - 16.30 Dominika Janus, Między siłą a informacją. Zarządzanie Internetem i cyberbezpieczeństwo w Chinach po XIX Zjeździe KPCh

 

16.30 Zamknięcie sympozjum

 

Osoby zainteresowane zapraszamy!


 

Ogólnopolskie sympozjum naukowe "40 lat chińskich reform: przemiany kultury i społeczeństwa." organizują wspólnie Katedra Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS i Zakład Sinologii Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Dotyczy ono tak zwanych „reform Deng Xiaopinga” – zasadniczych zmian polityki państwa zapoczątkowanych w końcu 1978 roku. Pod naciskiem fali rozmaitych protestów społecznych, które rozpoczęły się jeszcze przed śmiercią Mao (wrzesień 1976) doszło do swoistego zamachu stanu i uwięzienia grupy jego zwolenników, którzy przejęli władzę po jego śmierci. Kluczowe stanowiska zaczęli stopniowo przejmować reformatorzy prześladowani, albo odsuwani na margines za czasów przywództwa Mao. Tak doszło do fundamentalnych przeobrażeń – chińskiej transformacji przebiegającej zupełnie inaczej niż w Polsce, gdyż przy zachowaniu władzy KPCh. Przejście do gospodarki rynkowej, choć kontrolowanej przez państwo, było przedmiotem wielu analiz, gdyż zaowocowało niebywałym awansem gospodarczym Chin. Analizowano także, choć nie zawsze obiektywnie, przemiany polityczne. Natomiast przemiany społeczne, mentalne i kulturowe – były dotychczas analizowane dużo rzadziej i fragmentarycznie, zwłaszcza w Polsce. Dlatego im właśnie poświęciliśmy nasze sympozjum, które odbędzie się na UW 13 kwietnia br.