Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

logotypclaim czerony pl

 

 

 

Samorząd Mazowsza wsparł projekt, którego celem jest zachowanie zbiorów Biblioteki w niezmienionym stanie.

Ochrona zbiorów to jeden z najważniejszych aspektów pracy bibliotekarza. Składają się na nią różnorodne działania, mające na celu utrzymania zasobów w dobrym stanie i zabezpieczenie ich przed zniszczeniem.  O właściwych warunkach przechowywania i zabezpieczenia zbiorów decyduje nie tylko stan techniczny budynku bibliotecznego, lecz także odpowiednia cyrkulacja powietrza, wilgotność, temperatura oraz oświetlenie.

Biblioteka na Koszykowej posiada  jeden  z największych w kraju zbiorów (ok. 1,5 mln. woluminów). Zbiór zasadniczy książek obejmuje druki polskie z XIX, XX i XXI wieku, ze wszystkich dziedzin wiedzy, oraz druki obce w wyborze. Ochrona księgozbioru wymaga zaangażowania w ten proces nie tylko wykwalifikowanego personelu, ale również specjalistycznych urządzeń. Samorząd Mazowsza przeznaczył prawie 64 tysiące zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej wilgotności w budynku czytelni i magazynach książek oraz na zakup i instalację nagrzewnic w kanałach wentylacyjnych Biblioteki. Celem podejmowanych prac jest utrzymanie odpowiednich warunków atmosferycznych przy wystawianiu i składowaniu zasobów. Ponadto projekt obejmuje sfinansowanie kosztów nadzoru autorskiego.

Dzięki finansowemu wsparciu, Biblioteka będzie mogła rozwiązać problem nadmiernej wilgotności w pomieszczeniach przechowywania zbiorów i utrzymać swoją kolekcję w  niezmienionym stanie.