Niebawem rusza kolejna edycja Budżetu Partycypacyjnego Mazowsza. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego wspiera działania informacyjno-promocyjne realizowane przez Biuro ds. Budżetu Obywatelskiego Mazowsza i Dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Wspólnie zdecydujmy na co przeznaczyć pieniądze!
 
 
 
BOM Plakat 960x660
 
 
 
Czym jest Budżet Obywatelski? To demokratyczny proces konsultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w województwie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:
 
 
  •  mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
  • propozycje projektów, które pomyślnie przeszły etap oceny, poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
  • wybrane przez mieszkańców w drodze głosowania projekty są wpisywane do budżetu województwa i następnie realizowane.
 
 
Dowiedz się więcej: https://bom.mazovia.pl/ , nie bądź bierny - decyduj!
 
 
BOM logo