Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Trwa kolejna edycja Budżetu Partycypacyjnego Mazowsza. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego wspiera działania informacyjno-promocyjne realizowane przez Biuro ds. Budżetu Obywatelskiego Mazowsza i Dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

gosuj ekrny

 

Budżet Obywatelski jest demokratycznym procesem konsultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w województwie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

  • mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
  • propozycje projektów, które pomyślnie przeszły etap oceny, poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
  • wybrane przez mieszkańców w drodze głosowania projekty są wpisywane do budżetu województwa i następnie realizowane. 

 

Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu województwa. W tym roku do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza jest 25 mln złotych. Wspólnie zdecydujmy, na co przeznaczyć pieniądze!

 

Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie ogłoszona do 3 czerwca br. Głosowanie trwa od 8 czerwca do 30 czerwca 2022 r. Zagłosujmy!

 

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Mazowsza dostępne są na stronie bom.mazovia.pl

 

Szukaj na stronie