Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

1 czerwca br. ruszyła rekrutacja do Młodzieżowego Sejmiku Województwa. Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego jest reprezentacją młodzieży uczącej się. W skład sejmiku wchodzi 51 radnych wyłonionych w siedmiu okręgach wyborczych, którzy są uczniami szkół z terenu województwa mazowieckiego.

 

wkr si ekrany

 

Pierwsza kadencja młodzieżowego sejmiku rozpoczęła się uroczystą sesją 12 grudnia 2019 r. i trwała 2 lata. Aktualnie trwa rekrutacja i wybory do drugiej kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Radni drugiej kadencji będą wybierani poprzez głosowanie on-line.

 
Młodzieżowy Sejmik ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów Samorządu Województwa Mazowieckiego. Reprezentuje głos młodzieży w dialogu z Sejmikiem, Zarządem i Urzędem. Inicjuje i promuje działania o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i ekologicznym. Organizuje wydarzenia na rzecz młodzieży. W celu realizacji swoich zadań współpracuje z podmiotami działającymi przy Samorządzie Województwa Mazowieckiego, młodzieżowymi radami gmin i powiatów, innymi młodzieżowymi sejmikami, organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, a także instytucjami publicznymi. 
 
Celem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego jest:
  • aktywizacja środowisk młodzieżowych w życiu społecznym i publicznym regionu,
  • wymiana doświadczeń, poznanie potrzeb i oczekiwań młodzieży,
  • usprawnienie komunikacji młodzieży z organami jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego,
  • promowanie samorządności oraz zachęcenie młodzieży do współpracy z organami jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego.
 
Aby kandydować musisz:
  • być mieszkańcem województwa mazowieckiego,
  • być uczniem szkoły z terenu województwa mazowieckiego,
  • mieć ukończone 13 lat i nie ukończone 17 lat w ostatnim dniu rekrutacji, tzj. 30.09.2022 r.

 

Więcej: mswm.mazowia.pl

Szukaj na stronie