Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Seminarium XVII Odwrotna strona psychoanalizy

W roku akademickim 2023/2024 kontynuujemy pracę nad Seminarium, które zaznacza ważny moment w nauczaniu Lacana – jest nim nadanie kwestii rozkoszy (z fr. jouissance) centralnego miejsca w psychiczności podmiotu. Wprowadzając koncepcję czterech dyskursów na bazie takich czterech elementów jak: S1 –znaczący mistrzowski, S2 – wiedza, $ – podmiot podzielony oraz (a) – obiekt nadwyżki rozkoszy, Lacan po pierwsze opisuje typy więzi społecznych. Po drugie, zderza indywidualne doświadczenie psychoanalitycznego leczenia z kwestią zbiorowości. Tym samym nowego znaczenia nabiera pytanie o politykę psychoanalizy. Elementy wprowadzane w seminarium, takie jak zakwestionowanie kompleksu Edypa, problemy identyfikacji, kwestie płci, jak i etyki związanej z dyskursem psychoanalitycznym, prowadzą nas do ponownego stawiania kwestii czym jest – lub czym miałaby być – praktyka psychoanalizy w dzisiejszych czasach.

Płatność za cały cykl: 280 zł / studenci 140 zł
Pojedyncze zajęcia: 40 zł / studenci 20 zł

📆 Daty spotkań:
*18 listopada (prowadzący: Marcin Piotrowski)
*16 grudnia (prowadząca: Sara Rodowicz-Ślusarczyk)
*17 lutego (prowadzący: Jan Tkaczow)
*23 marca (prowadząca: Sara Rodowicz-Ślusarczyk)
*20 kwietnia (prowadzący: Marcin Klaus)
*18 maja (prowadząca: Joanna Szymańska)
*15 czerwca (prowadząca: Anna Wojakowska-Skiba)

Spotkanie 18 listopada odbędzie się w Warszawie* w Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy przy ulicy Koszykowej 26/28 w godzinach 11:00 – 13:00.

*istnieje również możliwość dołączenia na ZOOM.

link do wydarzenia na Facebooku: https://fb.me/e/1d9xKcRrf

Aby otrzymać link do spotkania oraz tłumaczenie seminarium XVII Lacana należy napisać na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (po uprzednim przesłaniu dowodu wpłaty)

Wpłaty należy dokonać do 17.11.2023, na podane poniżej konto FPPL, z dopiskiem: Seminarium XVII, Forum Polskie Pola Lacanowskiego, konto nr: 79 1140 2004 0000 3902 7553 8931.

Seminaria kliniczne – Klinika Lacanowska, czyli jaka?

Seminarium kliniczne FPPL zakłada prezentację problematyki wynikającej z doświadczenia pracy z pacjentami przez członków Forum i omawianie jej przez doświadczonych klinicystów stowarzyszenia. Pozwoli to wszystkim zainteresowanym bliżej przyjrzeć się praktyce, w której efekt terapeutyczny pojawia się jako efekt uboczny pracy analizującego się podmiotu pod przeniesieniem wobec analityka.

Prezentacje pracy klinicznej, obok indywidualnej superwizji, a przede wszystkim własnej psychoanalizy – będącej koniecznym elementem kształcenia psychoanalitycznego – są niezwykle istotnym sposobem uczenia się konceptualizacji pracy z pacjentem. Pozwalają zwrócić uwagę na ważne momenty i zwroty w leczeniu, stawiać pytania i pogłębiać kryteria dotyczące diagnozy, wraz z podstawowymi wytycznymi takimi jak domaganie się, symptom, wejście w analizę i przeniesienie. Dla klinicysty są szansą na krytyczne rozumienie własnej pozycji w leczeniu, a także odróżnienie praktyki psychoanalitycznej od psychoterapii. Seminaria kliniczne stanowią sposób na to, aby uczenie się przy świadectwie innych stawało się faktem i było udziałem zarówno klinicysty, jak i uczestników zajęć.

Spotkania kliniczne są zarezerwowane wyłącznie dla członków FPPL.

Odbywające się tego samego dnia seminaria lektury tekstów Lacana mają na celu ugruntowanie elementów teorii psychoanalizy w jej odniesieniu do praktyki.

Seminarium I Pisma techniczne Freuda

Lacan uważał za konieczne ponowne odczytanie prac Freuda i przywrócenie właściwego znaczenia fundamentalnym terminom psychoanalizy. Jednocześnie podkreślał, że myśl Freuda jest otwarta na rewidowanie, czyli dialektykę – jednak z zachowaniem rygoru pojęciowego.

W Seminarium I Lacanowi nie chodzi wyłącznie o przywrócenie psychoanalizy na jej właściwe tory w sensie teoretycznym. Na każdym kroku towarzyszy mu pytanie o to, „co robimy, prowadząc psychoanalizę”, o to w jaki sposób teoria wpływa na praktykę, jakie zastosowanie w pracy klinicznej mają ogólne koncepty i szczegółowe pojęcia. Czerpiąc z dzieł Freuda oraz z najnowszych opracowań strukturalistów Lacan wykazuje, że psychoanaliza jako praktyka we dwoje ma swoją strukturę.

Spotkania wokół Seminarium I będą miały walor wprowadzenia do psychoanalizy dla osób, które stawiają w tej dziedzinie pierwsze kroki; jednocześnie osobom już zajmującym się analizą dadzą wgląd w kwestie, które pchnęły Lacana do psychoanalitycznego przewrotu.

📆 Daty spotkań:
*18 listopada
*16 grudnia
*17 lutego
*23 marca
*20 kwietnia
*18 maja
*15 czerwca

Zajęcia będą prowadzić Joanna Szymańska & Marcin Piotrowski.

Na zajęcia wstęp jest wolny od opłat – należy jedynie zapłacić swoim czasem.

link do wydarzenia na Facebooku: https://fb.me/e/2rNPTqzGQ

Spotkanie 18 listopada odbędzie się w Warszawie* w Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy przy ulicy Koszykowej 26/28 w godzinach 17:00 – 19:00. 🕐

💻 *istnieje również możliwość dołączenia na ZOOM.

Aby otrzymać link do spotkania oraz tekst seminarium I Lacana należy napisać na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szukaj na stronie