Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Szanowni Państwo,

 

od 24.11.2023 r. będzie funkcjonował w Bibliotece nowy system biblioteczny ALMA. W związku z jego wdrożeniem konieczna będzie aktualizacja Państwa danych osobowych.

 

Podczas Państwa wizyt w czytelniach, bibliotekarze będą prosić o uzupełnienie formularza zapisu do Biblioteki i okazanie dokumentu tożsamości z numerem PESEL.

 

Dane osobowe można zaktualizować w każdej czytelni oraz w Rejestracji i w Wypożyczalni.

 

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. realizujemy obowiązek prawny, jaki nakłada na naszą Bibliotekę Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Zgodnie z nią, ze względu na konieczność ochrony zbiorów, zapewnienie możliwości ich odzyskania lub ewentualnej windykacji, Biblioteka ma prawo przetwarzać dane osobowe czytelnika takie jak imię, nazwisko, adres oraz numer PESEL, co wynika z art. 4 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 5 Ustawy o bibliotekach.

Szukaj na stronie