Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego zaprasza na wystawę malarską Elżbiety Wolffgram - Z kaskadą zieleni w tle. 

Kat.663Elżbieta Wolffgram jest absolwentką Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Od kilkudziesięciu lat pasjonuje się fotografią, na której dominują kwiaty i pejzaże. Owocem tej fascynacji było kilka indywidualnych wystaw fotografii. Wnikliwa obserwacja natury pomogła jej rozpocząć w roku 2003 przygodę z malarstwem. Elżbieta Wolffgram przez kilka lat pracowała pod kierunkiem artystki malarki Wiesławy Łobos. Swoje umiejętności rozwijała również pod kierunkiem takich artystów jak Zuzanna Łąpieś, Krzysztof Dzienkiewicz i Rajmund Gałecki. Ostatnio poznaje technikę akwareli w pracowni malarskiej Magazyn Sztuk prowadzonej przez Joannę Sułek - Malinowską. W roku akademickim 2017/2018 uczestniczyła w rocznym kursie nauki rysunku i malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem dr Igora Przybylskiego. 

Jej prace były prezentowane na 57 wystawach zbiorowych i 17 indywidualnych. Ponad dwieście prac znajduje się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (Kanadzie, Holandii, Francji, Niemczech, Ukrainie, Wielkiej Brytanii oraz USA). Od kilku lat jest członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków. W swoim dorobku artystycznym posiada prace wykonane farbami olejnymi, pastelem olejnym, pastelem suchym i węglem.

Przez piętnaście ostatnich lat – po zakończeniu pracy zawodowej - poświęcała swój czas i energię na pracę dla Warszawy. Jest prezesem Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Oddziału Powiśle. Za zasługi w tej dziedzinie otrzymała w roku 2006 odznaczenie Zasłużony dla Warszawy oraz w roku 2011 nagrodę Rady Miasta Warszawy. Z ważniejszych odznaczeń przyznanych Elżbiecie Wolffgram wymienić można jeszcze: Zasłużony dla Kultury Polskiej, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznakę Honorową im. Krystyny Krahelskiej- Pamięci Powstania Warszawskiego, Odznakę „Za wybitne  zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polski i BWP”, Medal PRO MEMORIA, Medal PRO PATRIA oraz Odznakę PRZYJACIEL DZIECKA.Wystawę można oglądać od 3 grudnia do 28 grudnia na dziedzińcu - pod zieloną ścianą - w Bibliotece na Koszykowej (Koszykowa 26/28).

Serdecznie zapraszamy.