Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

000 0016Bohaterem czwartej wystawy z cyklu "Mistrzowie ekslibrisu polskiego" jest Rudolf Mękicki (1887-1942) – pochodzący ze Lwowa muzeolog, numizmatyk, artysta grafik, twórca ekslibrisów i kolekcjoner. Jeden z pierwszych propagatorów artystycznego znaku książkowego w Polsce i twórca polskiego ekslibrisu numizmatycznego. Całe 00056286 0001życie związany ze Lwowem wywarł znaczący wpływ na rozwój życia artystycznego i kulturalnego tego miasta. Był znanym i cenionym w środowisku bibliofilem i kolekcjonerem. Wspólnie z żoną Julią stworzył wspaniałą kolekcję medali, numizmatów, grafiki, ekslibrisów i książek. Opublikował wiele prac z zakresu numizmatyki, która była jego życiową pasją, oraz muzealnictwa. Był członkiem wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Towarzystwa Miłośników Książek i Związku Numizmatyków Polskich.

Dorobek artystyczny Rudolfa Mękickiego jest bardzo bogaty. Projektował medale, monety, odznaki, dyplomy ( m. in. dla marszałków: Focha i Piłsudskiego), afisze, ilustracje do książek i wydawnictw bibliofilskich, a przede wszystkim ekslibrisy. Zaprojektował ponad 200 znaków własnościowych, z których zrealizowano 118. Artysta przygotowywał projekty ekslibrisów rysując je tuszem. Były one powielane najczęściej techniką cynkotypii. Akwafortę stosował rzadko. Tematyka ekslibrisów Mękickiego i ich forma są zróżnicowane, ale wszystkie cechuje przemyślana kompozycja, staranność w wykończeniu szczegółów oraz piękne, dokładnie opracowane i zharmonizowane z całością liternictwo.

 

Wystawa czynna będzie od 16 stycznia w sali Mediateki na trzecim piętrze Biblioteki (obok Czytelni Sztuki, Rzemiosł Artystycznych i Kartografii).

2019 01 10 Ekslibris Rudolf Mękicki plakat xero

Szukaj na stronie