Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

 

Z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida prezentujemy na nowo wystawę wirtualną:

 

„Norwid i ostatni romantycy. Wśród odkrywców «czwartego wieszcza» w epoce Młodej Polski”

 

Ekspozycja, podzielona na kilka działów, prezentuje różne aspekty fenomenu odkrycia Norwida w latach 1890–1918. W części głównej wymieniono i zamieszczono niemalże wszystkie utwory, które pozostawały w rękopisach aż do wygaśnięcia epoki pozytywizmu. Pominięto jedynie spuściznę epistolarną artysty, z wyjątkiem alegorycznego listu poetyckiego do Marii Trębickiej, który otwiera wystawę. Zebranie wszystkich dzieł wydanych po raz pierwszy kilkadziesiąt lat od śmierci Norwida w ich postaci oryginalnej pozwala dostrzec ogrom pracy wykonanej przez wskrzesicieli poety. Utwory kojarzone najczęściej z Norwidem, omawiane dzisiaj w szkołach, jak Bema pamięci żałobny-rapsod, Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie…, Do obywatela Johna Brown, „Ad leones”! nie zostały dopuszczone do druku za życia autora i nic nie wróżyło ich późniejszej publikacji. Norwidowe perły literackie i plastyczne zalegały w szufladach redakcji czasopism, antykwariatów albo domów osób prywatnych, przeważnie poza granicami zaborów. Konfrontacja z wyeksponowanym materiałem uświadamia współczesnemu odbiorcy, że ustalenie kanonu Norwidowej twórczości, a wreszcie jej nobilitacja to efekt wysiłku niezwykłych ludzi, bez których wielki artysta narodowy zaginąłby dla nas niepostrzeżenie.

 

norwid portret 004 kopia

Dolce far niente (Słodkie nic nierobienie)

Autoportret Cypriana Norwida, 1845

"Wędrowiec" 1900, nr 16

 

Pierwszy list, co mnie doszedł z Europy…, zamieszczony na wstępie wystawy w postaci rękopisu i dokumentu dźwiękowego, został odczytany przez Andrzeja Seweryna, który wspaniałomyślnie zgodził się uświetnić niniejszą ekspozycję. Nagranie poematu dedykowanego Marii Trębickiej wzbogaca wystawę o walory artystyczne i zachęca odbiorców do dalszego odkrywania wciąż niezgłębionych sensów i arkanów Norwidowej twórczości.

Wystawa jest dostępna w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej pod adresem http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/publication/89145

Szukaj na stronie