Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

 

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

we współpracy z

Ambasadą Republiki Bułgarskiej - Bułgarskim Instytutem Kultury

zapraszają na:

 

wystawę fotograficzną "Manuskrypty"

w ramach projektu "Bałkany - wspólne dziedzictwo"

 

wystawa czerwiec 2

 

Wystawa dostępna będzie w holu głównym na dziedzińcu Biblioteki na Koszykowej do 10 lipca 2021 roku.

 

Wystawa fotograficzna „Manuskrypty” to część dużego przedsięwzięcia „Bałkany – wspólne dziedzictwo”. Prezentowane są najznamienitsze przykłady sztuki rękopisów od VI do XVIII wieku z kultury narodów bałkańskich. Pomysłodawcą i autorem fotografii jest bułgarski fotograf Iwo Hadżimiszew, który razem z zespołem ekspertów z jedenastu krajów przez ok. 10 lat podróżował po wszystkich bałkańskich państwach, wybierając odpowiednie obiekty, fotografując i tworząc bogate opisy. Bułgarski zaś mediewista, prof. Georgi Minczew, jest autorem polskiej redakcji tekstów. Stworzenie projektu „Bałkany wspólne dziedzictwo” było możliwe dzięki  wsparciu holenderskiej fundacji „Horyzont”.

 

wystawa czerwiec 4

 

"Skąd się wziął projekt „Bałkany. Wspólne dziedzictwo"? Półwysep Bałkański zawsze był „na rozdrożu" - w najbardziej oczywistym sensie geograficznym, ale też politycznym i kulturowym. Stanowiło to zachętę dla przybyszów, z których niektórzy tylko przemierzali te ziemię w tę i z powrotem, podczas gdy inni zdecydowali się tu zapuścić korzenie. Wszyscy jednak zostawili po sobie ślad, czytelny w zachowanych po dziś dzień dziełach sztuki czy zabytkach. Imperia powstawały i znikały, granice się zmieniały, wojny, często bratobójcze i bezsensowne z dzisiejszej perspektywy, pustoszyły mniejsze i większe regiony. Jednakże cała spuścizna naszych przodków kumulowała się w coraz większych nawarstwieniach pod powierzchnią, nie bacząc na geopolityczne zmiany naszych czasów i czekając na odkrycie. Od dawna chciałem zrobić wystawę fotograficzną, pokazującą najbardziej charakterystyczne zabytki kulturowe Półwyspu Bałkańskiego. Zdawałem sobie sprawę, że ten temat to przysłowiowa studnia bez dna. Spora część zabytków odkrytych w ostatnich stuleciach trafiła do różnych kolekcji, inne znajdują się w muzeach i archiwach krajów bałkańskich, Przedstawienie ich w pełnym kontekście kulturowym, umożliwiającym jak najlepsze zrozumienie bogactwa i złożoności dawnych cywilizacji, jest zadaniem niemożliwym. Stąd założyłem, że podejmując się tego wyzwania w dobrej wierze, nie roszczę sobie pretensji do pełnego wyczerpania tematu w tym dość ograniczonym, wręcz kameralnym, formacie projektu. Mój pomysł spotkał się z zainteresowaniem holenderskiej Fundacji Stichting Horizon z Naarden, której człon- kom, mieszkającym zarówno w Niemczech, jak i Wielkiej Brytanii, pragnę w tym miejscu wyrazić ogromną wdzięczność za okazane mi zaufanie i niekończącą się cierpliwość. Po wstępnym przedyskutowaniu założeń projektu zdecydowaliśmy się powołać zespół ekspertów, którzy napiszą wstęp do części poświęconych zabytkom antycznym i średniowiecznym i będą także naukowymi konsultantami zadania. Uznaliśmy też, że ważne będzie zaangażowanie do projektu badaczy z poszczególnych krajów, którzy będą mogli przedstawić swoje opinie o wybranych do prezentacji zabytkach. To z kolei zainspirowało nas do pomysłu, aby zaangażować także francuskiego eksperta z dziedziny nauk humanistycznych, który odwiedzi poszczególne kraje i wzorem francuskich podróżników z XVIII I XIX w., napisze dziennik podróży po współczesnych Bałkanach - napisał Iwo Hadżimiszew, ARPS pomysłodawca projektu i fotograf wystawy.

 

wystawa czerwiec 1

 

Szukaj na stronie