Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

 

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Instytut Słowacki w Warszawie

oraz

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

zapraszają 28 czerwca o godz. 17.30 na finisaż wystawy

 

„Od Wyszehradu do Wyszehradu”

 

 

wyszehrad ekrany

 

Objazdowa wystawa „Od Wyszehradu do Wyszehradu” została zorganizowana w 2016 r. i towarzyszyła objęciu przez Polskę przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. Ekspozycja jest wspólnym dziełem Grupy Wyszehradzkiej archiwów. Rolę wiodącą w tym przedsięwzięciu odegrało Polskie Towarzystwo Archiwalne (w tym jego prezeska dr hab. Hanna Krajewska) i Polska Akademia Nauk.

 

Dotychczas wystawę prezentowano kilkakrotnie w Polsce (m.in. w Pałacu Staszica i w gmachu Sejmu), na Słowacji, na Węgrzech, w Czechach, w Estonii. Gościła również w Finlandii i Indonezji. W dniach 21–28 czerwca pokazujemy ją w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy, gdzie nastąpi jej uroczyste zamknięcie.

 

Wystawa jest próbą zobrazowania rozwoju stosunków politycznych, handlowych i kulturalnych między państwami tworzącymi dzisiejszą Grupę Wyszehradzką, począwszy od średniowiecznych zjazdów władców Polski (Kazimierza Wielkiego), Czech (Jana Luksemburczyka) i Węgier (Karola Andegaweńskiego) w Wyszehradzie w latach 1335 i 1338, a skończywszy na spotkaniu w tym samym miejscu w roku 1991 prezydentów Polski (Lecha Wałęsy) i Czechosłowacji (Václava Havla) oraz premiera Węgier (Józsefa Antalla, kiedy to podpisana została „Deklaracja o współpracy Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Węgierskiej w dążeniu do integracji europejskiej", która zapoczątkowała współpracę Państw Wyszehradzkich.

 

Wystawa, która przypomina wspólne wydarzenia historyczne i społeczne, takie jak wojny z osmańską Turcją, powstania narodowowyzwoleńcze, druga wojna światowa, opór wobec władzy komunistycznej po 1945 r., czy też przełomowy rok 1989, składa się z 21 plansz i opiera się głównie na materiałach zgromadzonych w archiwach czeskich, polskich, słowackich i węgierskich. Teksty zostały przygotowane w pięciu wersjach językowych: angielskiej, czeskiej, polskiej, słowackiej oraz węgierskiej.

 

Organizatorami wystawy są: Stowarzyszenie Archiwistów Czeskich – Česká archivní společnost (ČAS), Stowarzyszenie Archiwistów Słowackich – Spoločnosť slovenských archivárov, Węgierskie Towarzystwo Archiwalne – Magyar Levéltárosok Egyesülete (MLE), Węgierskie Archiwa Państwowe – Magyar Nemzeti Levéltár, Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, Polskie Towarzystwo Archiwalne (PeTeA).

 

Patronat nad wystawą objęły: Sejm RP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej, Czeskie Centrum w Warszawie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej, Instytut Słowacki w Warszawie oraz Węgierski Instytut Kultury w Warszawie.

 

Przygotowanie ekspozycji było współfinansowane ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

 

Tekst na podstawie informacji prasowej: Ewa Gruda – Zespół Współpracy Programowej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy

Szukaj na stronie