Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

 belka platforma

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
brała udział w projekcie Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu

Corocznie 10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Tego dnia w 1948 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Z tej okazji świętujemy również w Warszawie! Wraz z Miastem Stołecznym Warszawa zachęcamy do udziału w Warszawskim Tygodniu Praw Człowieka, który potrwa od 3 do 10 grudnia.

Czeka na Was wiele wydarzeń w całym mieście, m.in. panele dyskusyjne, warsztaty, spacery, kursy e-learningowe, organizowane przez instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Warszawski Tydzień Praw Człowieka otworzyła 3 grudnia wystawa sztuki krytycznej "Mamy prawo!" w Pałacu Czapskich Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. Finał wydarzenia odbędzie się 9 grudnia w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK.

Pełny program znajdzie na stronie: https://wsparcie.um.warszawa.pl/wtpc

Biblioteka na Koszykowej przyłączyła się do obchodów Warszawskiego Tygodnia Praw Człowieka prezentując listę najważniejszych w tej tematyce publikacji, dostępnych w naszej placówce. Poniżej pozycje z naszego katalogu, zapraszamy też do Czytelni Podręcznej im. F. Czerwijowskiego, gdzie przygotowana została specjalna półka z książkami.

prawa czowieka 23 ekrany

 

1. Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce / redakcja naukowa Marek Chmaj ; autorzy Małgorzata Augustyniak, Stanisław Bułajewski, Marek Chmaj, Marcin Dąbrowski, Monika Giżyńska, Joanna Juchniewicz, Marcin Kazimierczuk, Dorota Lis-Staranowicz, Dobrochna Ossowska-Salamonowicz, Bogna Przybyszewska-Szter.

Chmaj, Marek (1969- ) Autor Redakcja | Augustyniak, Małgorzata (politolog) Autor | Bułajewski, Stanisław (1972- ) Autor | Dąbrowski, Marcin (prawo) Autor | Giżyńska, Monika (1977- ) Autor | Juchniewicz, Joanna (1973- ) Autor | Kazimierczuk, Marcin (1976- ) Autor | Lis-Staranowicz, Dorota (1973- ) Autor | Ossowska-Salamonowicz, Dobrochna Autor | Przybyszewska-Szter, Bogna Autor | Wolters Kluwer Polska Wydawca

2023 | Warszawa : Wolters Kluwer

2. Prawo międzynarodowe praw człowieka / Krzysztof Orzeszyna, Michał Skwarzyński, Robert Tabaszewski.

Skwarzyński, Michał Autor | Tabaszewski, Robert K. (1985- ) Autor | Orzeszyna, Krzysztof (1964- ) Autor | Wydawnictwo C.H. Beck Wydawca

2022 | Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck

3.Wokół Konwencji Europejskiej : komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Marek Antoni Nowicki.

Nowicki, Marek Antoni (1953- ) Autor | Wolters Kluwer Polska Wydawca

2021 | Warszawa : Wolters Kluwer

4.Prywatność wirtualna : unijne standardy ochrony prawa do prywatności w Internecie / Ewa Milczarek.

Milczarek, Ewa (prawo) Autor | Wydawnictwo C.H. Beck Wydawca

2020 | Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck

5.Prawa człowieka i ludzkie bezpieczeństwo : osiągnięcia i wyzwania : w 70. rocznicę ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka / redaktorzy Daria Bieńkowska, Ryszard Kozłowski ; autorzy Jarosław Barański, Daria Bieńkowska, Anna Bogatyńska-Kucharska, Sylwia Gwoździewicz, Dariusz Juruś, Agnieszka Kania, Ryszard Kozłowski, Mikołaj Jacek Łuczak, Elżbieta Rojowska, Jaromir Rybczak, Katarzyna Sikora, Małgorzata Steć, Łukasz Szymański, Jan Wadowski, Beata Walczak-Kowalik, Monika Wilanowska, Iwona Wrześniewska-Wal.

Bieńkowska, Daria Autor Redakcja | Kozłowski, Ryszard. Autor Redakcja | Barański, Jarosław Autor | Bogatyńska-Kucharska, Anna Autor | Gwoździewicz, Sylwia Autor | Juruś, Dariusz Autor | Kania, Agnieszka (prawo) Autor | Łuczak, Mikołaj Jacek Autor | Rojowska, Elżbieta Autor | Rybczak, Jaromir Autor | Sikora, Katarzyna (prawnik) Autor | Stec, Małgorzata (1966- ) Autor | Szymański, Łukasz (prawnik) Autor | Wadowski, Jan (1959- ) Autor | Walczak-Kowalik, Beata Autor | Wilanowska, Monika Autor | Wrześniewska-Wal, Iwona Autor | Wydawnictwo C.H. Beck Wydawca

2019 | Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck

6. Publicznoprawny status jednostki skrajnie ubogiej / Adam Ploszka.

Ploszka, Adam (1989- ). Autor | Wolters Kluwer Polska Wydawca

2019 | Warszawa : Wolters Kluwer Polska

7. Administracja publiczna i prawa człowieka : ujęcie systemowe i międzynarodowe / redakcja naukowa Izabela Zawiślińska.

Zawiślińska, Izabela Redakcja | Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej (Warszawa) Wydawca

2019 | Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

8.Wolność myśli, sumienia i wyznania dziecka jako fundamentalne prawo człowieka / Joanna de Pree.

De Pree, Joanna Autor | Wydawnictwo C.H. Beck Wydawca

2019 | Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck

9. Prawa kulturalne obywateli państw trzecich w prawie Unii Europejskiej / Anna Magdalena Kosińska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

Kosińska, Anna Magdalena Autor | Wydawnictwo KUL Wydawca | Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Instytucja sprawcza

2018 | Lublin : Wydawnictwo KUL

10. Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka : międzynarodowe instytucje i instrumenty / Agnieszka Bieńczyk-Missala.

Bieńczyk-Missala, Agnieszka Autor | Wydawnictwo Naukowe "Scholar" Wydawca

2018 | Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar

11. Krótka historia wolności / David Schmidtz, Jason Brennan ; przekład Mikołaj Iwanicki.

Schmidtz, David (1955- ) Autor | Brennan, Jason (1979- ) Autor | Iwanicki, Mikołaj Tłumaczenie | Fundacja Biały Bizon Wydawca | Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości Wydawca

2018 | Wrocław : Fundacja Biały Bizon Fijorr Publishing ; Katowice : Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości

12. Prawo do kultury / Anna Młynarska-Sobaczewska.

Młynarska-Sobaczewska, Anna (1972- ) Autor | Wydawnictwo Naukowe "Scholar" Wydawca

2018 | Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar

13. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych : komentarz / redaktorzy Zdzisław Kędzia, Anna Hernandez-Połczyńska ; autorzy Katarzyna Bryl, Aleksander Gadkowski, Tadeusz Gadkowski, Anna Hernandez-Połczyńska, Agata Hauser, Jakub Jaraczewski, Władysław Jóźwicki, Zdzisław Kędzia, Tomasz Lewandowski, Jan Łukomski, Bartosz Pawelczyk, Anna Natalia Schulz, Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Hanna Suchocka, Łukasz Szoszkiewicz, Roman Wieruszewski ; [tłumaczenie Protokołu Fakultatywnego Magda Kołaczyk].

Bryl, Katarzyna Autor | Gadkowski, Aleksander Autor | Gadkowski, Tadeusz Autor | Hauser, Agata Autor | Hernandez-Połczyńska, Anna Autor Redakcja | Jaraczewski, Jakub Autor | Jóźwicki, Władysław (1984- ) Autor | Kędzia, Zdzisław (1943- ) Autor Redakcja | Kołaczyk, Magda Tłumaczenie | Lewandowski, Tomasz (1978- ) Autor | Łukomski, Jan (prawo) Autor | Pawelczyk, Bartosz Autor | Schulz, Anna Natalia Autor | Sękowska-Kozłowska, Katarzyna Autor | Suchocka, Hanna (1946- ) Autor | Szoszkiewicz, Łukasz (prawo) Autor | Wieruszewski, Roman (1947- ) Autor | Wydawnictwo C.H. Beck Wydawca

2018 | Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck

14. Konstytucyjna ochrona prywatności w świetle standardów międzynarodowych / Joanna Uliasz.

Uliasz, Joanna (1981- ) Autor | Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydawca

2018 | Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

15. Prawa człowieka jako dekonstrukcja symboliki prawno-politycznej społeczeństwa ponowoczesnego / Arkadiusz Barut.

Barut, Arkadiusz (1974- ) Autor | Wydawnictwo Naukowe PWN Wydawca

copyright 2018 | Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN

16. Ochrona praw człowieka w Polsce : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak.

Jaskiernia, Jerzy (1950- ) Redakcja | Spryszak, Kamil Redakcja | Wydawnictwo Adam Marszałek Wydawca | Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Systemy ochrony praw człowieka: europejski i afrykańskie : kontekst uniwersalny, specyfika regionalna, uwarunkowania realizacyjne (8 ; 2016 ; Warszawa)

2017 | Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek

17. Prawa obywatelskie i polityczne a prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne : porównanie systemów ochrony / Zuzanna Kulińska-Kępa.

Kulińska-Kępa, Zuzanna Autor | Wolters Kluwer Wydawca

2017 | Warszawa : Wolters Kluwer

18. Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ : analiza systemowa / Roman Wieruszewski (red.) ; [autorzy Zdzisław Kędzia, Roman Wieruszewski, Grażyna Baranowska, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Anna Natalia Schulz, Katarzyna Sękowska-Kozłowska].

Wieruszewski, Roman (1947- ) Autor Redakcja | Kędzia, Zdzisław (1943- ) Autor | Baranowska, Grażyna (prawnik) Autor | Gliszczyńska-Grabias, Aleksandra Autor | Schulz, Anna Natalia Autor | Sękowska-Kozłowska, Katarzyna Autor | Wydawnictwo C.H. Beck Wydawca

2017 | Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck

19. Prawa człowieka i prawa narodów : antologia tekstów : XII Dni Jana Pawła II / Jan Paweł II ; wybór tekstów, opracowanie i słowo wstępne Bartłomiej Pieron.

Jan Paweł II (papież , 1920-2005) Autor | Pieron, Bartłomiej (1977- ) Opracowanie Wstęp Wybór | Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (Kraków) Wydawca | Dni Jana Pawła II (12 ; 2017 ; Kraków)

2017 | Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe

20. Buduj mosty nie mury : 97 ćwiczeń z zakresu praw człowieka, zrozumienia interkulturowego i rozwiązywania konfliktów / Enver Djuliman i Lillian Hjorth ; z norweskiego przełożyli Witold Biliński, Ewa M. Bilińska.

Djuliman, Enver (1959- ) Autor | Bilińska, Ewa M. (1962- ) Tłumaczenie | Biliński, Witold Tłumaczenie | Hjorth, Lillian (1962- ) Autor | Wydawnictwo Akademickie Dialog Wydawca

2017 | Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Dialog" Anna Parzymies

21. Prawa człowieka i ich krytyka : przyczynek do studiów o ideologii czasów ponowożytnych / Paweł Bała, Adam Wielomski.

Bała, Paweł (1982- ) | Wielomski, Adam (1972- ) | Fijorr Publishing

2016 | Warszawa : Fijorr Publishing Company

22. Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / redakcja naukowa Marek Chmaj ; [poszczególne rozdziały napisali: Marek Chmaj, Małgorzata Augustyniak, Stanisław Bułajewski, Marcin Dąbrowski, Joanna Juchniewicz, Marcin Kazimierczuk, Dorota Lis-Staranowicz, Dobrochna Ossowska-Salamonowicz, Bogna Przybyszewska-Szter].

Chmaj, Marek (1969- ) | Augustyniak, Małgorzata (nauki o polityce). | Bułajewski, Stanisław (1972- ) | Dąbrowski, Marcin (prawo) | Juchniewicz, Joanna | Kazimierczuk, Marcin (1976- ) | Lis-Staranowicz, Dorota (1973- ) | Ossowska-Salamonowicz, Dobrochna | Przybyszewska-Szter, Bogna | Wolters Kluwer Polska

2016 | Warszawa : Wolters Kluwer

23. Biometria : aspekty prawne / Dagmara Jaroszewska-Choraś.

Jaroszewska-Choraś, Dagmara Autor | Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Wydawca

2016 | Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

24. Supradyscyplinarna analiza praw człowieka / Aleksandra Brodecka.

Brodecka-Chamera, Aleksandra Autor | Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Wydawca

2016 | Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

25. Uniwersalne standardy ochrony praw człowieka a funkcjonowanie systemów politycznych w dobie wyzwań globalnych / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak.

Jaskiernia, Jerzy (1950- ) Redakcja | Spryszak, Kamil Redakcja | Wydawnictwo Adam Marszałek Wydawca | Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Systemy ochrony praw człowieka: europejski i azjatyckie : inspiracja uniwersalna, uwarunkowania kulturowe, bariery realizacyjne (7 ; 2015 ; Warszawa)

2016 | Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek

26. Prawa człowieka i obywatela w zglobalizowanym świecie / Magdalena Gawin, Barbara Markiewicz, Agnieszka Nogal, Rafał Wonicki ; [recenzent Zbigniew Stawrowski].

Gawin, Magdalena (1981- ) | Markiewicz, Barbara (1947- ) | Nogal, Agnieszka (1970- ). | Wonicki, Rafał (1976- ) | Stawrowski, Zbigniew (1958- ) Rec. | Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

2016 | Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

27. Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności / Magdalena Sitek.

Sitek, Magdalena (1972- ) | Wydawnictwo C.H. Beck

2016 | Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck

28. Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki / red. nauk. Patrycja Grzebyk i Elżbieta Mikos-Skuza.

Grzebyk, Patrycja Redakcja. | Mikos-Skuza, Elżbieta Redakcja. | Wydawnictwo Naukowe "Scholar"

2016 | Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar

29. Prawo do zdrowia w systemach ochrony praw człowieka / Robert Tabaszewski ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji].

Tabaszewski, Robert K. (1985- ) | Wydawnictwo KUL | Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

2016 | Lublin : Wydawnictwo KUL

30. Globalna sprawiedliwość / red. nauk. Olga Janikowska, Janusz Słodczyk ; Uniwersytet Opolski.

Janikowska, Olga Redakcja. | Słodczyk, Janusz (1950- ) Redakcja. | Uniwersytet Opolski | Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

2016 | Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

31. Prawo międzynarodowe publiczne wobec amnestii / Katarzyna Holy.

Holy, Katarzyna Autor | Difin Wydawca

2015 | Warszawa : Difin

32. Prawa człowieka w systemie krajowym - orzecznictwo / [opracowanie redakcyjne Artur Lis, Joanna Główka, Janusz Luty ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Prawa i Ekonomii].

Lis, Artur (1983- ) Oprac. | Główka-Luty, Joanna Oprac. | Luty, Janusz. Oprac. | Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

2015 | Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie

33. Prawa dziecka w prawie międzynarodowym / red. nauk. Elżbieta Karska.

Karska, Elżbieta Red. | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydawnictwo.

2014 | Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

34. Prawa człowieka fundamentem Europy wartości / red. nauk. Cezary T. Szyjko.

Szyjko, Cezary Tomasz Red. | Wydawnictwo M. M., Marek Makuliński

2014 | Warszawa : Biblioteka Naukowa Klubu Integracji Europejskiej ; Pruszków : Wydawnictwo M.M.

35. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych / [zespół aut. Dariusz R. Bugajski, Zbigniew Falkowski, Piotr Łubiński, Marcin Marcinko, Krzysztof Sałaciński, Michał Żeligowski ; red. Zbigniew Falkowski, Marcin Marcinko].

Bugajski, Dariusz R. | Falkowski, Zbigniew Redakcja. | Łubiński, Piotr. | Marcinko, Marcin (1977- ) Redakcja. | Sałaciński, Krzysztof | Żeligowski, Michał | Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita

2014 | Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

36. Kulturalne prawa człowieka : regulacje normatywne i ich realizacja / Anna Magdalena Kosińska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

Kosińska, Anna Magdalena | Wydawnictwo KUL | Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

2014 | Lublin : Wydawnictwo KUL

37. Prawo do materiału genetycznego człowieka / Dorota Krekora-Zając.

Krekora-Zając, Dorota | LexisNexis Polska

2014 | Warszawa : LexisNexis Polska

38. Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną : w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka / red. nauk. Dorota Pudzianowska.

Pudzianowska, Dorota Redakcja. | Wolters Kluwer Polska

2014 | Warszawa : Wolters Kluwer

39. Międzynarodowe standardy bioetyczne : dokumenty i orzecznictwo / Tadeusz Jasudowicz, Jakub Czepek, Julia Kapelańska-Pręgowska.

Jasudowicz, Tadeusz (1944- ) | Czepek, Jakub | Kapelańska-Pręgowska, Julia | Wolters Kluwer Polska

2014 | Warszawa : Wolters Kluwer

40. Prawa człowieka : zarys wykładu / Joanna Hołda, Zbigniew Hołda, Dorota Ostrowska, Julita Agnieszka Rybczyńska.

Hołda, Joanna (prawo) | Hołda, Zbigniew (1950-2009) | Ostrowska, Dorota | Rybczyńska, Julita Agnieszka | Wolters Kluwer Polska

2014 | Warszawa : Wolters Kluwer

41. Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny ; [aut. Michał Balcerzak et al.].

Balcerzak, Michał Redakcja. | Sykuna, Sebastian (1977-) Redakcja. | Wydawnictwo C.H. Beck

2010 | Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck

42. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. T. 1, Komentarz do artykułów 1-18 / red. Leszek Garlicki ; aut. Leszek Garlicki, Piotr Hofmański, Andrzej Wróbel.

Garlicki, Leszek (1946- ) | Hofmański, Piotr (1956- ) | Wróbel, Andrzej (1953- ) | Wydawnictwo C.H. Beck

2010 | Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck

43. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. T. 2, Komentarz do artykułów 19-59 oraz do protokołów dodatkowych / red. Leszek Garlicki ; aut. Renata Degener [et al.].

Degener, Renata | Garlicki, Leszek (1946- ) Redakcja. | Wydawnictwo C.H. Beck

2011 | Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck

Etap II - Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Poprzedni Następny

Uroczystość z okazji zakończenia realizacji projektu „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II

25 czerwiec 2021

  W dniu 24 czerwca 2021 roku w Bibliotece odbyła się uroczystość z okazji zakończenia realizacji projektu pn. „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”.   {youtube}yECd8uQALQ0{/youtube}   Modernizacja tzw. budynku „Plomby” przy ul. Koszykowej zakończyła się jesienią 2020 roku. Projekt „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II” trwał niemal 2 lata, finansowany był z przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i...

Czytaj więcej

Nowe pomieszczenia budynku Plomby

30 styczeń 2021

Nowe pomieszczenia budynku Plomby

Wraz z końcem roku zakończyły się również prace związane z realizacją projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”. Obecnie trwa adaptacja pomieszczeń oraz przeprowadzka działów pracujących poza terenem Biblioteki do nowych pokoi budynku Plomby. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą kwotę zapewnił Samorząd Województwa Mazowieckiego. Generalnym wykonawcą prac budowlanych była firma Lindner Sp. z o.o. Projekt...

Czytaj więcej

30.10.2020 - Postęp prac remontowych w ramach modernizacji budynku Plomby

02 listopad 2020

Zbliżamy się do zakończenia realizacji projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”.  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą kwotę zapewnia Samorząd Województwa Mazowieckiego. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Lindner Sp. z o.o. Projekt architektoniczny rozbudowy, wykonała pracownia Bulanda, Mucha – Architekci Sp. z o.o. {imageshow sl=339 sc=4 /}

Czytaj więcej

18.09.2020 - Postęp prac remontowych w ramach modernizacji budynku Plomby

24 wrzesień 2020

Powoli zbliżamy się do zakończenia realizacji projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”.  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą kwotę zapewnia Samorząd Województwa Mazowieckiego. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Lindner Sp. z o.o. Projekt architektoniczny rozbudowy, wykonała pracownia Bulanda, Mucha – Architekci Sp. z o.o. {imageshow sl=337 sc=4 /}

Czytaj więcej

24.07.2020 - Postęp prac remontowych w ramach modernizacji budynku Plomby

18 sierpień 2020

Po raz kolejny informujemy o postępie prac remontowych związanych z realizacją projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”.  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą kwotę zapewnia Samorząd Województwa Mazowieckiego. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Lindner Sp. z o.o. Projekt architektoniczny rozbudowy, wykonała pracownia Bulanda, Mucha – Architekci Sp. z o.o. {imageshow sl=336 sc=4 /}  

Czytaj więcej

26.06.2020 - Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II

29 czerwiec 2020

Trwają prace remontowe związane z realizacją projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”.  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą kwotę zapewnia Samorząd Województwa Mazowieckiego. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Lindner Sp. z o.o. Projekt architektoniczny rozbudowy, wykonała pracownia Bulanda, Mucha – Architekci Sp. z o.o. {imageshow sl=334 sc=4 /}

Czytaj więcej

26.05.2020 - Postęp prac budowlanych, modernizacja budynku Plomby

26 maj 2020

26.05.2020 - Postęp prac budowlanych, modernizacja budynku Plomby

Zaglądamy na plac budowy, trwają prace remontowe związane z realizacją projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą kwotę zapewnia Samorząd Województwa Mazowieckiego. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Lindner Sp. z o.o. Projekt architektoniczny rozbudowy, wykonała pracownia Bulanda, Mucha – Architekci Sp. z o.o.   {imageshow sl=330 sc=4 /}

Czytaj więcej

24.04.2020 - Przebudowa Biblioteki, postęp prac budowlanych

24 kwiecień 2020

Mimo pandemii koronawirusa w budynku Plomby trwają prace remontowe związane z realizacją projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”. Modernizacja obejmuje zarówno wnętrza, jak i fasadę obiektu. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą kwotę zapewnia Samorząd Województwa Mazowieckiego. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Lindner Sp. z o.o. Projekt architektoniczny rozbudowy, wykonała pracownia Bulanda,...

Czytaj więcej

25.02.2020 - Przebudowa Biblioteki, postęp prac budowlanych

25 luty 2020

25.02.2020 - Przebudowa Biblioteki, postęp prac budowlanych

Zaglądamy na plac budowy. W budynku Plomby trwają prace remontowe związane z realizacją projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”. Modernizacja obejmuje zarówno wnętrza, jak i fasadę obiektu. Nad bramą wjazdową pojawiła się już tradycyjna wiecha, która symbolizuje świętowanie zakończenia prac żelbetowych na obiekcie. Przed Biblioteką stanął silos wypełniony tynkiem i rozpoczęto tynkowanie ścian murowych oraz klatki schodowej. We wnętrzach na wszystkich poziomach montowane są już...

Czytaj więcej

17.01.2020 - Postęp prac budowlanych

17 styczeń 2020

17.01.2020 - Postęp prac budowlanych

Projekt "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt architektoniczny rozbudowy, wykonała pracownia Bulanda, Mucha – Architekci Sp. z o.o. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Lindner Sp. z o.o.{imageshow sl=325 sc=4 /}  

Czytaj więcej

12.12.2019 - Postęp prac budowlanych

12 grudzień 2019

{imageshow sl=324 sc=4 /}

Czytaj więcej

08.11.2019 - Postęp prac budowlanych

08 listopad 2019

08.11.2019 - Postęp prac budowlanych

Zaglądamy na plac budowy. Trwa projekt "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą kwotę zapewnia Samorząd Województwa Mazowieckiego.  {imageshow sl=321 sc=4 /}

Czytaj więcej

7.10.2019 - Przebudowa Biblioteki, postęp prac budowlanych

07 październik 2019

W budynku Plomby trwają prace remontowe związane z realizacją projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”.  Kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięcia wynosi prawie 25,9 mln złotych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą kwotę zapewnia Samorząd Województwa Mazowieckiego. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Lindner Sp. z o.o. Zakończenie drugiego etapu przebudowy planowane jest w...

Czytaj więcej

9.08.2019 - Przebudowa Biblioteki, postęp prac budowlanych

09 sierpień 2019

Zaglądamy na plac budowy. W budynku Plomby trwają prace remontowe związane z realizacją projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”. Modernizacja obejmuje zarówno wnętrza, jak i fasadę obiektu. Prace remontowe to także reorganizacja pracy Biblioteki, która w okresie wakacyjnym pozostaje zamknięta dla Czytelników. Kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięcia wynosi prawie 25,9 mln złotych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu...

Czytaj więcej

23.08.2019 - Przebudowa Biblioteki, postęp prac budowlanych

23 sierpień 2019

Generalny wykonawca prac budowlanych z powodzeniem realizuje kolejne etapy projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”. Zachęcamy do obejrzenia aktualnych postępów modernizacji budynku "Plomby". Prace remontowe to także reorganizacja pracy Biblioteki, od 2 września do odwołania czynna będzie jedynie Czytelnia im. St. Kierbedziów. Kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięcia wynosi prawie 25,9 mln złotych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i...

Czytaj więcej

6.09.2019 - Przebudowa Biblioteki, postęp prac budowlanych

06 wrzesień 2019

Po raz kolejny zaglądamy na plac budowy. Trwa projekt "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą kwotę zapewnia Samorząd Województwa Mazowieckiego.  Zakończenie drugiego etapu przebudowy planowane jest w drugiej połowie roku 2020. {imageshow sl=319 sc=4 /}

Czytaj więcej

05.07.2019 - Przebudowa: postęp prac budowlanych

05 lipiec 2019

Trwają prace remontowe w budynku Plomby w ramach projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”. Modernizacja obejmuje zarówno wnętrza, jak i fasadę obiektu. Wyzwaniem dla wykonawcy był montaż żurawia wieżowego, który wymagał dużego nakładu logistycznego i sprzętowego. Obecnie trwają prace demontażowe i roboty ziemne budynku. Prace remontowe to także reorganizacja pracy Biblioteki, która w okresie wakacyjnym pozostaje zamknięta dla Czytelników. Kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięcia wynosi prawie 25,9...

Czytaj więcej

Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II - Renovation of the Main Library of the Mazowieckie Voivodeship. Stage II

10 czerwiec 2019

 Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II - Renovation of the Main Library of the Mazowieckie Voivodeship. Stage II

Od lutego 2019 roku trwają prace remontowe w budynku Plomby. W ramach projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II” zostanie dokonana gruntowna renowacja infrastruktury budynku, wymiana elewacji, powstaną sale konferencyjne, szkoleniowe i powierzchnie biurowe. Modernizacja budynku Plomby potrwa do drugiej połowy 2020 roku. Przez cały czas trwania remontu Biblioteka będzie starała się łagodzić wszelkie niedogodności związane z realizacją projektu. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Lindner Polska Sp. z...

Czytaj więcej

Zmiany związane z przebudową Biblioteki - szatnia przeniesiona do budynku Kierbedziów

28 styczeń 2019

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 31 stycznia 2019 r. (czwartek) rozpoczną się prace związane z przebudową budynku „Plomby”. W związku z pracami remontowymi: budynek Plomby zostanie zamknięty dla Czytelników szatnia i stołówka na parterze Plomby będą niedostępne szatnia zostanie przeniesiona do gmachu im. St. Kierbedziów obok sali konferencyjnej w załączniku udostępniamy Państwu mapkę z trasą przejścia do nowej szatni O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco. Rozpoczęcie modernizacji Plomby nie spowoduje ograniczeń w korzystaniu...

Czytaj więcej

Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą przebudowy Biblioteki

15 styczeń 2019

Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą przebudowy Biblioteki

W ramach projektu „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II” rozpoczyna się modernizacja budynku „Plomby”. 25 stycznia 2019 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy z generalnym wykonawcą prac budowlanych, firmą Lindner Polska Sp. z o.o. Etap drugi projektu ma na celu tworzenie nowych przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej, edukacyjnej i środowiskowej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura...

Czytaj więcej

Remont budynku "Plomby" Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego

14 sierpień 2018

 Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego popularnie zwana „Biblioteką na Koszykowej” jest jedną z największych i najstarszych bibliotek publicznych w Polsce. Powstała w 1907 r. z inicjatywy społecznej, jako nowoczesna książnica naukowa przeznaczona dla wszystkich. W 1914 r. otrzymała własny budynek ufundowany przez Eugenię Kierbedziową (Gmach im. St. Kierbedziów) i wkrótce stała się ośrodkiem życia kulturalnego w Warszawie. Działalność Biblioteki przerwała II wojna światowa. W jej wyniku instytucja...

Czytaj więcej

05.10.2017 - Biblioteka przyjmuje dokumentację wykonawczą projektu budowlanego II Etapu Rozbudowy

05 październik 2017

W dniu 5 października 2017 r. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego zaakceptowała i przyjęła dokumentację wykonawczą projektu budowlanego II Etapu Przebudowy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Projekt wykonała i przedstawiła pracownia architektoniczna Bulanda, Mucha - Architekci Sp. z o.o. Dokumentacja zawiera architekturę, projekty branżowe oraz projekty wyposażenia wnętrz. Projekt Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II został sfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju...

Czytaj więcej

26.04.2017 - Podpisanie umowy na wykonanie prac projektowych

08 maj 2017

26 kwietnia 2017 roku Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego podpisała z pracownią architektoniczną Bulanda, Mucha - Architekci Sp. z o.o. umowę na wykonanie prac projektowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Przedmiotem powyższej umowy jest wykonanie aktualizacji wielobranżowej dokumentacji wykonawczej dotyczącej projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II", sporządzenie projektu wyposażenia wnętrz i kosztorysu inwestorskiego oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego wielobranżowego nad realizacją Projektu.

Czytaj więcej