Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

 belka platforma

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
brała udział w projekcie Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu

 
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
zaprasza wystawę prac
 
Adamskiego Wawrzyńca
 
PRIMEVAL
 
Dzieła znajdują się w dwóch oddzielnych pomieszczeniach Biblioteki:
hol przy Zielonej Ścianie - rzeźby
parter budynku Plomby - malarstwo 
 
Wystawa czynna będzie do 29 lutego 2024 w godzinach otwarcia Biblioteki:
poniedziałek - piątek: 09:00 – 20:45
sobota: 10:00 – 16:45
niedziela: 10:00 – 13:45
 
adamski wawrzyniec ekrany w3
 
Wystawa jest dyskursem, sposobem konstruowania i szerzenia wiedzy. Jest również fizyczną przestrzenią, która musi być zbudowana,
zorganizowana i zaprojektowana. Przestrzenią, w której wytycza się wyobrażone dukty określonych nastrojów, spotkań, doświadczeń.
Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts de Lyon (tłumaczenie: Anda Rottenberg) 
 
Wystawa, która niebawem zagości w przestrzeni Biblioteki na Koszykowej to prace utalentowanego węgrowianina Adamskiego Wawrzyńca. Będziemy świadkami połączenia dwóch światów - malarstwa i rzeźby. 
Piotr urodził się w Węgrowie, w 1993 roku. Jako dwudziestoczteroletni młody człowiek rozpoczął drogę artysty. Jego pseudonim artystyczny wywodzi się od nazwiska i drugiego imienia. Adamski Wawrzyniec pierwsze kroki skierował w stronę malarstwa. W obrazach Piotra znajdujemy zarówno symbolikę, kubizm, jak i realizm. Jego malarstwo to niejako poszukiwanie. Pośród uproszczeń geometrycznych elementów kompozycji znajdziemy także antyczne motywy. Każda z jego malarskich prac zachwyca paletą barw. Odczuwa się w nich celebrację kolorów łączących dwa światy. Ten symboliczny z rzeczywistym. Każde z dzieł wciąga do korelacji artysty z widzem i do emocji. Emocje są w każdej z jego prac. 
Piotr wyszedł poza ramy malarstwa i od 2021 roku tworzy rzeźby. Materiał, który wybrał do swoich prac to ocynkowany drut. I jak sam mówi, wykorzystuje go z uwagi na jego plastyczność i giętkość w zastosowaniu. Te cechy drutu w trakcie nadawania mu kształtu przeistacza Piotr w taki sposób, by zaginął w samym dziele i uświadamiał jedynie swój charakter i osadzał swą ciężkość w dziele. 
Tworzenie rzeźb daje Piotrowi artystyczną wolność. Rzeźby zdradzają nam, że powstały w zmaganiach z materią, z jakiej zostały stworzone. Zawiera się w nich cały trud twórczych zmagań w dążeniu do nadania im formy, która uwypukli pierwotne założenia artysty. Materiał pozwolił Piotrowi na płynne modelowanie formą, pokazując jego plastyczność w kontekście pewnego brutalizmu czy nawet ciężkości materiału. Jednak widać tu przede wszystkim poszukiwanie piękna, przy zdecydowanym minimalizmie formy.  
Tworzenie kolekcji sztuki jest pewnego rodzaju pisaniem niesamowitej historii. Kolekcja malarstwa oraz instalacja rzeźb Piotra, którą mamy przyjemność zaprezentować w pięknym anturażu Biblioteki na Koszykowej jest gotowym repertuarem, który odpowiednio dobrany, ułożony, stworzy na końcu wyrazistą całość. Prace składają się na Cykl Primeval. 
                                                                                                                                  
Zapraszam serdecznie,
 
Beata Bujnowska 
Kurator wystawy 

 
Cykl instalacji artystycznych Primeval. Adamskiego Wawrzyńca pociąga temat pierwotnego człowieka i wszystkiego, co mogło być bodźcem do jego rozwoju intelektualnego, czego efektem była indywidualna wystawa malarstwa w 2022 roku pt. „Ludzkie szczenię”. Cykl Primeval jest kontynuacją poszukiwań źródła człowieka w formie rzeźbiarskiej przez tego artystę, w kontekście tego, co pierwotne. Prace nad cyklem rozpoczęły się pod koniec 2022 roku, a ostatnie dzieła zostały zakończone na początku 2024. Tutaj należałoby się zastanowić, czym dokładnie są dzieła spod znaku Primeval ? Niewątpliwie są to instalacje artystyczne tworzone z poszczególnych drucianych wici, które tworzą całe sploty, osadzając dzieło w foremnej ciężkości rzeźby, a jednocześnie obecność tworzywa jest wytrącona i traci swoją jednoznaczną wymowę materiału, mogąc przywodzić na myśl miękkie foremne tkaniny artystyczne. Artysta przed przystąpieniem do pracy nad danym dziełem wykonuje jedynie proste szkice, gdyż to podczas fizycznych zmagań materia jest w stanie pozwolić lub nie na nadanie założeń pierwotnego kształtu. Szkice powstają głównie po to, aby próbować rozwiązywać problemy techniczne nadania dokładnych form z materiału, jakim w głównej mierze jest różnego rodzaju i różnej grubości drut. Adamski Wawrzyniec celowo używa drucianego materiału dającego techniczne możliwości jego formowania, giętkość, plastyczność, jego podatność na kształtowanie, uległość wobec woli twórcy i poczucia stałości nadanego kształtu. Dodatkowo drut oddaje potrzebę artysty na ukazanie wrażeniowości fal, drgań i dźwięków poprzez gęste sploty tego tworzywa stwarzając rzeźby niejako naczyniami, nośnikami organicznego, pierwotnego i wiecznego echa, które przechowują je, aby w razie potrzeby móc uwolnić swoje pokłady. Jednak wykorzystano nie tylko metaliczny drut. W formach rzeźbiarskich znajdziemy także sznurek, tkaniny czy skórki pomarańczy, które według założeń artysty mają w sposób powolny i naoczny ukazać symboliczny cel przemijania rzeczy „organicznie ożywionych”. - pierwotna cisza – pierwotne drganie – pierwotny dźwięk. Cykl Primeval pokazuje swoją cykliczność, rozpoczynając się od bardziej abstrakcyjnych form, chcąc jeszcze mocniej uwypuklić przekaz tego, co niewidoczne i tego, co krąży w eterze od samego początku wszelkiego istnienia. Z czasem rzeźby nabrały kształtów od jakby pierwotnych do zbiegów bliżej określonych. Kształtem zaczynają one przypominać muszle czy twarz ludzką, co świadczy po części o fascynacji antyczną kulturą i sztuką grecką autora, ukazując przy tym przemiany w formowaniu się kształtów zachodzące z biegiem czasu. Jednakże rzeźby te są nadal przefiltrowaną formą wyrazu Adamskiego. A jakie znaczenie ma kolor, jakim pokrywa rzeźby ? Artysta zdradza, że ma on jedynie pomóc wydobyć się nadanej formie w rzeźbie i niczym w antycznych rzeźbach wykutych w skale, pokryta na nich polichromia pierwsza utraciła swą trwałość, obnażając czyste formy nadane przez twórców. Potrzebę ukazania tego, co w rzeźbach, zauważymy również w malarstwie tego artysty. I tak na wystawie zaobserwujemy także obrazy olejne, w które przemycany jest koncept rzeźb Primeval.
The Primeval series of art installations by Adamski Wawrzyniec carries on the topic of a primeval human and all that could trigger his intellectual development. This inspired an individual painting exhibition in 2022 entitled ‘Man Cub’. The Primeval series is the continuation of the search for human origins, presented in the sculptural form and set in the context of the primeval. Work on the series began in late 2022, whereas the final artworks were completed in early 2024. The question arises, what exactly Primeval pieces of art are? Unquestionably, they are art installations made of separate wire twigs, creating whole weaves and setting the piece of art in the well-formed gravity of the sculpture. Simultaneously, the presence of the material is dissociated, losing its unambiguous meaning and bringing to mind shapely and soft artistic fabrics. Before starting to create a given artwork, the artist makes only simple sketches, as it is during physical struggles when the matter allows or forbids to be shaped according to the original intention of the creator. Sketches are made primarily to avoid technical problems with shaping the material in a precise way. The material used is mainly wire of various types and thicknesses. Adamski Wawryzniec deliberately uses wire – the material that technically enables it to be shaped due to its flexibility, plasticity, susceptibility to being shaped, compliance with the artist’s will, and the sense of steadiness of the shape given. What is more, wire reflects the artist’s urge to present the impressionistic character of waves, vibrations, and sounds through dense weaves, making sculptures, as it were, dishes - the carriers of the organic, primeval and eternal echo, that preserve them to release its deposits when needed. Nevertheless, not only metallic wire is the material used. String, fabric, and orange zest can be also found in the sculptural forms. According to the artist’s vision, they are brought to reveal clearly and deliberately the symbolic purpose of the transience of ‘organically animated’ things – primeval silence – primeval vibration – primeval sound. The Primeval series presents its periodicity, starting with more abstract forms to emphasise the message of what is invisible and what circulates on the air from the very beginning of existence. Over time, the sculptures have evolved from primeval-like forms to more familiar shapes. Their shape resembles shells or human faces, which partly indicates the artist’s fascination for ancient culture and Greek art. This reflects changes in the formation of the shapes occurring over time. Yet, the sculptures are still Adamski’s sieved form of expression. What is then the meaning of the colour he uses to cover his sculptures? The artist reveals, that it is solely to help the form of the sculpture to emerge. The polychromy covering the sculptures has lost its durability, like in the antique sculptures carved in the rock, exposing pure forms given by the artists. The urge to present all that is expressed through sculptures can be also found in the artist’s paintings. Therefore, at the exhibition, we can also see oil paintings, in which the concept of Primeval sculptures is concealed. 
Tłumaczenie: Joanna Syst

Etap II - Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Poprzedni Następny

Uroczystość z okazji zakończenia realizacji projektu „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II

25 czerwiec 2021

  W dniu 24 czerwca 2021 roku w Bibliotece odbyła się uroczystość z okazji zakończenia realizacji projektu pn. „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”.   {youtube}yECd8uQALQ0{/youtube}   Modernizacja tzw. budynku „Plomby” przy ul. Koszykowej zakończyła się jesienią 2020 roku. Projekt „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II” trwał niemal 2 lata, finansowany był z przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i...

Czytaj więcej

Nowe pomieszczenia budynku Plomby

30 styczeń 2021

Nowe pomieszczenia budynku Plomby

Wraz z końcem roku zakończyły się również prace związane z realizacją projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”. Obecnie trwa adaptacja pomieszczeń oraz przeprowadzka działów pracujących poza terenem Biblioteki do nowych pokoi budynku Plomby. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą kwotę zapewnił Samorząd Województwa Mazowieckiego. Generalnym wykonawcą prac budowlanych była firma Lindner Sp. z o.o. Projekt...

Czytaj więcej

30.10.2020 - Postęp prac remontowych w ramach modernizacji budynku Plomby

02 listopad 2020

Zbliżamy się do zakończenia realizacji projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”.  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą kwotę zapewnia Samorząd Województwa Mazowieckiego. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Lindner Sp. z o.o. Projekt architektoniczny rozbudowy, wykonała pracownia Bulanda, Mucha – Architekci Sp. z o.o. {imageshow sl=339 sc=4 /}

Czytaj więcej

18.09.2020 - Postęp prac remontowych w ramach modernizacji budynku Plomby

24 wrzesień 2020

Powoli zbliżamy się do zakończenia realizacji projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”.  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą kwotę zapewnia Samorząd Województwa Mazowieckiego. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Lindner Sp. z o.o. Projekt architektoniczny rozbudowy, wykonała pracownia Bulanda, Mucha – Architekci Sp. z o.o. {imageshow sl=337 sc=4 /}

Czytaj więcej

24.07.2020 - Postęp prac remontowych w ramach modernizacji budynku Plomby

18 sierpień 2020

Po raz kolejny informujemy o postępie prac remontowych związanych z realizacją projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”.  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą kwotę zapewnia Samorząd Województwa Mazowieckiego. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Lindner Sp. z o.o. Projekt architektoniczny rozbudowy, wykonała pracownia Bulanda, Mucha – Architekci Sp. z o.o. {imageshow sl=336 sc=4 /}  

Czytaj więcej

26.06.2020 - Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II

29 czerwiec 2020

Trwają prace remontowe związane z realizacją projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”.  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą kwotę zapewnia Samorząd Województwa Mazowieckiego. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Lindner Sp. z o.o. Projekt architektoniczny rozbudowy, wykonała pracownia Bulanda, Mucha – Architekci Sp. z o.o. {imageshow sl=334 sc=4 /}

Czytaj więcej

26.05.2020 - Postęp prac budowlanych, modernizacja budynku Plomby

26 maj 2020

26.05.2020 - Postęp prac budowlanych, modernizacja budynku Plomby

Zaglądamy na plac budowy, trwają prace remontowe związane z realizacją projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą kwotę zapewnia Samorząd Województwa Mazowieckiego. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Lindner Sp. z o.o. Projekt architektoniczny rozbudowy, wykonała pracownia Bulanda, Mucha – Architekci Sp. z o.o.   {imageshow sl=330 sc=4 /}

Czytaj więcej

24.04.2020 - Przebudowa Biblioteki, postęp prac budowlanych

24 kwiecień 2020

Mimo pandemii koronawirusa w budynku Plomby trwają prace remontowe związane z realizacją projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”. Modernizacja obejmuje zarówno wnętrza, jak i fasadę obiektu. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą kwotę zapewnia Samorząd Województwa Mazowieckiego. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Lindner Sp. z o.o. Projekt architektoniczny rozbudowy, wykonała pracownia Bulanda,...

Czytaj więcej

25.02.2020 - Przebudowa Biblioteki, postęp prac budowlanych

25 luty 2020

25.02.2020 - Przebudowa Biblioteki, postęp prac budowlanych

Zaglądamy na plac budowy. W budynku Plomby trwają prace remontowe związane z realizacją projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”. Modernizacja obejmuje zarówno wnętrza, jak i fasadę obiektu. Nad bramą wjazdową pojawiła się już tradycyjna wiecha, która symbolizuje świętowanie zakończenia prac żelbetowych na obiekcie. Przed Biblioteką stanął silos wypełniony tynkiem i rozpoczęto tynkowanie ścian murowych oraz klatki schodowej. We wnętrzach na wszystkich poziomach montowane są już...

Czytaj więcej

17.01.2020 - Postęp prac budowlanych

17 styczeń 2020

17.01.2020 - Postęp prac budowlanych

Projekt "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt architektoniczny rozbudowy, wykonała pracownia Bulanda, Mucha – Architekci Sp. z o.o. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Lindner Sp. z o.o.{imageshow sl=325 sc=4 /}  

Czytaj więcej

12.12.2019 - Postęp prac budowlanych

12 grudzień 2019

{imageshow sl=324 sc=4 /}

Czytaj więcej

08.11.2019 - Postęp prac budowlanych

08 listopad 2019

08.11.2019 - Postęp prac budowlanych

Zaglądamy na plac budowy. Trwa projekt "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą kwotę zapewnia Samorząd Województwa Mazowieckiego.  {imageshow sl=321 sc=4 /}

Czytaj więcej

7.10.2019 - Przebudowa Biblioteki, postęp prac budowlanych

07 październik 2019

W budynku Plomby trwają prace remontowe związane z realizacją projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”.  Kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięcia wynosi prawie 25,9 mln złotych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą kwotę zapewnia Samorząd Województwa Mazowieckiego. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Lindner Sp. z o.o. Zakończenie drugiego etapu przebudowy planowane jest w...

Czytaj więcej

9.08.2019 - Przebudowa Biblioteki, postęp prac budowlanych

09 sierpień 2019

Zaglądamy na plac budowy. W budynku Plomby trwają prace remontowe związane z realizacją projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”. Modernizacja obejmuje zarówno wnętrza, jak i fasadę obiektu. Prace remontowe to także reorganizacja pracy Biblioteki, która w okresie wakacyjnym pozostaje zamknięta dla Czytelników. Kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięcia wynosi prawie 25,9 mln złotych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu...

Czytaj więcej

23.08.2019 - Przebudowa Biblioteki, postęp prac budowlanych

23 sierpień 2019

Generalny wykonawca prac budowlanych z powodzeniem realizuje kolejne etapy projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”. Zachęcamy do obejrzenia aktualnych postępów modernizacji budynku "Plomby". Prace remontowe to także reorganizacja pracy Biblioteki, od 2 września do odwołania czynna będzie jedynie Czytelnia im. St. Kierbedziów. Kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięcia wynosi prawie 25,9 mln złotych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i...

Czytaj więcej

6.09.2019 - Przebudowa Biblioteki, postęp prac budowlanych

06 wrzesień 2019

Po raz kolejny zaglądamy na plac budowy. Trwa projekt "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą kwotę zapewnia Samorząd Województwa Mazowieckiego.  Zakończenie drugiego etapu przebudowy planowane jest w drugiej połowie roku 2020. {imageshow sl=319 sc=4 /}

Czytaj więcej

05.07.2019 - Przebudowa: postęp prac budowlanych

05 lipiec 2019

Trwają prace remontowe w budynku Plomby w ramach projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”. Modernizacja obejmuje zarówno wnętrza, jak i fasadę obiektu. Wyzwaniem dla wykonawcy był montaż żurawia wieżowego, który wymagał dużego nakładu logistycznego i sprzętowego. Obecnie trwają prace demontażowe i roboty ziemne budynku. Prace remontowe to także reorganizacja pracy Biblioteki, która w okresie wakacyjnym pozostaje zamknięta dla Czytelników. Kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięcia wynosi prawie 25,9...

Czytaj więcej

Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II - Renovation of the Main Library of the Mazowieckie Voivodeship. Stage II

10 czerwiec 2019

 Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II - Renovation of the Main Library of the Mazowieckie Voivodeship. Stage II

Od lutego 2019 roku trwają prace remontowe w budynku Plomby. W ramach projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II” zostanie dokonana gruntowna renowacja infrastruktury budynku, wymiana elewacji, powstaną sale konferencyjne, szkoleniowe i powierzchnie biurowe. Modernizacja budynku Plomby potrwa do drugiej połowy 2020 roku. Przez cały czas trwania remontu Biblioteka będzie starała się łagodzić wszelkie niedogodności związane z realizacją projektu. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Lindner Polska Sp. z...

Czytaj więcej

Zmiany związane z przebudową Biblioteki - szatnia przeniesiona do budynku Kierbedziów

28 styczeń 2019

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 31 stycznia 2019 r. (czwartek) rozpoczną się prace związane z przebudową budynku „Plomby”. W związku z pracami remontowymi: budynek Plomby zostanie zamknięty dla Czytelników szatnia i stołówka na parterze Plomby będą niedostępne szatnia zostanie przeniesiona do gmachu im. St. Kierbedziów obok sali konferencyjnej w załączniku udostępniamy Państwu mapkę z trasą przejścia do nowej szatni O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco. Rozpoczęcie modernizacji Plomby nie spowoduje ograniczeń w korzystaniu...

Czytaj więcej

Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą przebudowy Biblioteki

15 styczeń 2019

Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą przebudowy Biblioteki

W ramach projektu „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II” rozpoczyna się modernizacja budynku „Plomby”. 25 stycznia 2019 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy z generalnym wykonawcą prac budowlanych, firmą Lindner Polska Sp. z o.o. Etap drugi projektu ma na celu tworzenie nowych przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej, edukacyjnej i środowiskowej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura...

Czytaj więcej

Remont budynku "Plomby" Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego

14 sierpień 2018

 Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego popularnie zwana „Biblioteką na Koszykowej” jest jedną z największych i najstarszych bibliotek publicznych w Polsce. Powstała w 1907 r. z inicjatywy społecznej, jako nowoczesna książnica naukowa przeznaczona dla wszystkich. W 1914 r. otrzymała własny budynek ufundowany przez Eugenię Kierbedziową (Gmach im. St. Kierbedziów) i wkrótce stała się ośrodkiem życia kulturalnego w Warszawie. Działalność Biblioteki przerwała II wojna światowa. W jej wyniku instytucja...

Czytaj więcej

05.10.2017 - Biblioteka przyjmuje dokumentację wykonawczą projektu budowlanego II Etapu Rozbudowy

05 październik 2017

W dniu 5 października 2017 r. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego zaakceptowała i przyjęła dokumentację wykonawczą projektu budowlanego II Etapu Przebudowy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Projekt wykonała i przedstawiła pracownia architektoniczna Bulanda, Mucha - Architekci Sp. z o.o. Dokumentacja zawiera architekturę, projekty branżowe oraz projekty wyposażenia wnętrz. Projekt Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II został sfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju...

Czytaj więcej

26.04.2017 - Podpisanie umowy na wykonanie prac projektowych

08 maj 2017

26 kwietnia 2017 roku Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego podpisała z pracownią architektoniczną Bulanda, Mucha - Architekci Sp. z o.o. umowę na wykonanie prac projektowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Przedmiotem powyższej umowy jest wykonanie aktualizacji wielobranżowej dokumentacji wykonawczej dotyczącej projektu "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II", sporządzenie projektu wyposażenia wnętrz i kosztorysu inwestorskiego oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego wielobranżowego nad realizacją Projektu.

Czytaj więcej