Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Kategoria: Bibliografia województwa mazowieckiego
Cena: 20 zł
Rok wydania: 2006
Notatka: Kontakt: Oddział Gromadzenia, telefon: +48 22 537 40 15, e-mail: wydawnictwa@koszykowa.pl, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00. Na miejscu prosimy o zgłaszanie się do Informatorium.

Recenzja

Piśmiennictwo obejmujące tereny byłych województw: ciechanowskiego, ostrołęckiego, płockiego, radomskiego, ockiego, radomskiego, siedleckiego.