Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

W zbiorze varsavianów znajdują się dokumenty wydane po 1800 roku: książki, czasopisma, druki ulotne, fragmenty większych całości. Dotyczą one różnorodnych aspektów życia Warszawy i regionu w ujęciu historycznym i współczesnym.

Od 1992 r. gromadzi się tu bieżącą prasę lokalną i środowiskową tworząc najbardziej reprezentatywny w tej dziedzinie zbiór w War­szawie.

Informacje o zbiorach drukowanych dostępne są w Zeskanowanym kata­logu książek (druki starsze, wydane do 1993 r. włącznie) oraz w elektronicznym Katalogu Głównym (druki nowsze). Wszelkie informacje dotyczące Warszawy i aglomeracji warszawskiej gromadzone są od lat w kartotekach tematycznych, m. in.: biograficznej, poezji o tematyce warszawskiej, recenzji na temat publikacji varsavianistycznych, zawartości „Stolicy”. Od 1992 r. informacje te gromadzone są w bazie Varsavianów, systematycznie uzupełnianej i aktualizowanej. Część z nich ukazuje się drukiem jako Bibliografia Warszawy i województwa warszawskiego.

Z księgozbioru (w wolnym dostępie do półek) oraz z baz i kartotek tematycznych można korzystać w Czytelni im. W. Bartoszewskiego - Czasopisma i Varsaviana.

Szukaj na stronie