Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy.

Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego w rozbudowie

Działo się dnia 12 września 2013 roku w 99 lat po oddaniu do użytku gmachu Biblioteki Publicznej w Warszawie przy ul. Koszykowej 26. Gmach ten był darem Eugenii Kierbedziowej dla Towarzystwa Biblioteki Publicznej, które założyło i zorganizowało w 1907 roku jedną z najnowocześniejszych w owym czasie na terenach polskich książnicę.

Zachowując we wdzięcznej pamięci Ofiarodawczynię i patronów Gmachu, Jej Męża i Ojca – Stanisławów Kierbedziów, dzisiejsi opiekunowie Biblioteki na Koszykowej zapragnęli, by poprzez modernizację i rozbudowę, dostosować jej kształt do potrzeb i wymogów współczesności. W staraniach o uzyskanie środków na sfinansowanie pierwszej części zaplanowanych prac wspierał Bibliotekę Przewodniczący Komitetu Honorowego Przebudowy Marszałek Sejmu, obecny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Pomocy udzielali także członkowie Komitetu: Profesor Władysław Bartoszewski, Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Poseł Małgorzata Kidawa-Błońska, Premier Waldemar Pawlak, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Życzliwa nam także była Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

Autorem projektu architektonicznego jest firma Bulanda, Mucha – Architekci Sp. z o.o., a projekt wnętrz projektowała firma Dawos Sp. z o.o. Generalnym Wykonawcą robót budowlanych jest firma Mota-Engil Central Europe S.A. Nadzór inwestorski nad projektem sprawuje Bud-Invent Sp. z o.o.

Projekt Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, i przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Spadkobiercy i kontynuatorzy, działającej od 1907 roku książnicy, czują się w obowiązku ochraniać jej zbiory i zapewniać warunki dla czytelników na miarę współczesnych oczekiwań. Ufamy, że dzięki pomyślnemu zakończeniu tego trudnego przedsięwzięcia, powstanie budynek Biblioteki, nawiązujący do jej wiekowej tradycji a architekturą wybiegający w kolejną stuletnią przyszłość. Kultura i nauka polska wzbogacą się o nowoczesną, na miarę naszych czasów, bibliotekę publiczną.

Niniejszy Akt Erekcyjny podpisują w obecności bibliotekarzy i czytelników Biblioteki:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Jarosław Orliński

Autor projektu architektonicznego inż. Andrzej Bulanda

Prezes Zarządu Mota-Engil Central Europe S.A. Manuel Antonio Da Fonseca Vasconcelos Da Mota

Prezes Dawos Sp. z o.o. inż. Jacek Chyrosz

Prezes Bud-Invent Sp. z o.o. Cezary Wąsowski

Dyrektor Biblioteki dr Michał Strąk

 

fot.: Ireneusz Frączek

akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
akt_erekcyjny
 

Szukaj na stronie