Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Dział Wydawnictw Periodycznych gromadzi czasopisma polskie wydawane od roku 1801 do chwili obecnej, wpływające na bieżąco z tytułu egzemplarza obowiązkowego (ze szczególnym uwzględnieniem druków warszawskich) oraz wybrane czasopi­sma zagraniczne.

Liczący około 265 000 woluminów zbiór obejmuje następujące wydawnictwa periodyczne: czasopisma, kalendarze i informatory oraz sprawozdania ze wszystkich dziedzin wiedzy z wyłączeniem tych, które są gromadzone w działach specjalnych Biblioteki (zob. Książki).

Informacje na temat poszczególnych tytułów można uzyskać przeszukując Katalog Główny oraz uzupełniający go katalog kartkowy czasopism (zawiera tytuły nieuwzględnione jeszcze w katalogu elektronicznym), który znajduje się w Czytelni im. F. Czerwijowskiego na parterze. Można też przeszukiwać bazę Zeskanowany katalog czasopism zagranicznych i sprawozdań, obejmującą czasopisma i sprawozdania wydawane w latach 1801-1993. Księgozbiór czasopism udostępniany jest w Czytelni im. W. Bartoszewskiego - Czasopisma i Varsaviana . Z ogólnej liczby 26 678 tytułów będących w posiadaniu działu 2000 tytułów to czasopisma bieżące, z których około 150 najbardziej poczytnych jest dostępnych bezpośrednio w Czytelni. Pozostałe tytuły trzeba zamawiać w magazynie czasopism.

W Czytelni można także korzystać z wybranych czasopism polskich (22 tytuły) w wersji elektronicznej, a także zamawiać książki z Działu Zasadniczego Druków Zwartych, składając u bibliotekarza odpowiednie zamówienie (rewers).

Szukaj na stronie