Kategoria: Inne
Redaktor: Roman Nowoszewski
Cena: 20 zł
Rok wydania: 2003
Notatka: Oddział Gromadzenia, telefon: +48 22 537 40 15, email: wydawnictwa@koszykowa.pl, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00. Na miejscu prosimy o zgłaszanie się do Informatorium.