Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Muzeum Książki Dziecięcej ma do spełnienia różne funkcje. Dysponujemy czytelnią czynną przez sześć dni w tygodniu. Z naszych zbiorów korzystają przede wszystkim osoby dorosłe, zawodowo związane z literaturą dla młodego czytelnika. Ponad 1/3 wszystkich osób odwiedzających Muzeum stanowią studenci.

Działalność informacyjna. Większości informacji udzielamy w bezpośrednim kontakcie z czytelnikiem, ale odpowiadamy też na liczne telefony, listy, e-maile, również zagraniczne. Warsztatem pracy informacyjnej Muzeum Książki Dziecięcej są katalogi kartkowe (zamknięte w 2000 roku) oraz bazy komputerowe – opisów bibliograficznych, haseł osobowych i haseł przedmiotowych. Swoiste bogactwo stanowią kartoteki: zagadnieniowa beletrystyki i literatury fachowej, kartoteka artykułów o autorach i recenzji książek, kartoteka autorów recenzji i opracowań krytycznych, kartoteka ilustratorów polskich i zagranicznych, kartoteka tłumaczeń oraz kartoteka bieżącej bibliografii (według Przewodnika Bibliograficznego).

Bibliografie. Docenianym przez badaczy literatury dla dzieci źródłem informacji jest opracowywana corocznie w Muzeum od roku 1964 Bibliografia z zakresu historii i krytyki literatury dla dzieci, bibliotekarstwa i czytelnictwa dziecięcego, wydawana w nakładzie 150 egzemplarzy. Jest to jedyne w Polsce opracowanie bibliograficzne o tym charakterze poświęcone literaturze dziecięcej. Drugim ważnym przedsięwzięciem jest wydawana sukcesywnie od lat 60. minionego wieku bibliografia retrospektywna literatury dla dzieci i młodzieży. Ostatnio wydany tom Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży 1901-1917 pochodzi z roku 2005. Obecnie trwają prace nad bibliografią literatury XIX wieku.

Inne publikacje. Publikujemy recenzje i artykuły w prasie fachowej. Redagujemy dodatek do „Poradnika Bibliotekarza” poświęcony literaturze dla dzieci „Świat książki dziecięcej”.

Do zadań Muzeum Książki Dziecięcej należy również prowadzenie działalności dydaktycznej i promocyjnej. Co roku pracownicy Muzeum wygłaszają kilkadziesiąt prelekcji dla grup studenckich z wydziałów pedagogicznych, filologicznych, bibliotekoznawstwa oraz sztuk pięknych, a także dla bibliotekarzy i nauczycieli – polskich i zagranicznych. W ramach spotkań uczestnicy poznają współczesną działalność i historię Muzeum, mają okazję zobaczyć najwartościowsze książki – polskie i obcojęzyczne, zapoznać się z warsztatem informacyjnym Muzeum, dowiedzieć się o ważniejszych pozycjach z literatury fachowej.

Promocje książek. Prowadzimy spotkania z pisarzami promujące dobrą literaturę dla dzieci i młodzieży. Spotkania odbywają się w Bibliotece na Koszykowej, w bibliotekach warszawskich oraz w Izbie Pamięci Haliny Rudnickiej, która jest oddziałem Muzeum Książki Dziecięcej o wszechstronnej działalności. Drugim oddziałem jest Izba Pamięci Marii Kownackiej –miejsce promocji twórczości pisarki.

Wystawy. W ciągu ostatnich 10 lat zorganizowaliśmy blisko 30 wystaw.

Konferencje. Muzeum Książki Dziecięcej jest organizatorem lub współorganizatorem sesji, seminariów i spotkań poświęconych literaturze dla dzieci.

Szukaj na stronie