Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 Wystawa „Cudowne ikony i święte relikwie na Bałkanach” jest fotograficzną wystawą dokumentalną poświęconą ikonom i świętym relikwiom z Bułgarii i Bałkanów. Została przygotowana przez Państwowy Instytut Kultury przy Ministrze Spraw Zagranicznych Republiki Bułgarii, we współpracy z Centrum Studiów Słowiańsko-Bizantyjskich Profesora Iwana Dujczewa na Uniwersytecie Sofijskim im. św. Klemensa z Ochrydy i zostanie zaprezentowana w przestrzeni wystawienniczej na parterze budynku tzw. Plomby w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy - Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego od 13 do 28 maja 2024 roku w godzinach pracy Biblioteki.

 


ekrany www Cudowne Ikony

 

 

Ikony są jednym z symboli prawosławia i niezbywalną częścią dekoracji świątyni chrześcijańskiej od czasów starożytnych. Dwadzieścia cztery plansze przedstawiają cerkwie i klasztory, w których przechowywane są cudotwórcze ikony i święte relikwie. Na wystawie wykorzystano zdjęcia z archiwum Centrum Studiów Słowiańsko-Bizantyjskich oraz zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości opatów klasztorów w Rile, Baczkowie, Trojanie i Bigorze. Pokrótce opisano historię każdego klasztoru, legendarną biografię każdej cudownej ikony oraz zwyczaje związane ze świętami świątynnymi i świętami świętych, których relikwie są w nich przechowywane. Na naszych oczach toczy się wyjątkowa narracja, która łączy wieki i przedstawia żywą wiarę w cudowne ikony oraz w ich moc, która nie podlega czasowi, ideologiom, teoriom i filozofiom.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z otwarcia wystawy:

Szukaj na stronie