printerDla czytelników udostępnione są samoobsługowe urządzenia wielofunkcyjne umożliwiające wykonywanie kserokopii, wydruków oraz skanów w oparciu o system kart zbliżeniowych.

Cennik wydruków i kserokopii wykonywanych na urządzeniach samoobsługowych

 

Zasady korzystania z urządzeń wielofunkcyjnych

1.Z samoobsługowych urządzeń wielofunkcyjnych można korzystać przy użyciu kart zbliżeniowych (Karta Czytelnika Biblioteki, Karta do sporządzania wydruków i kserokopii). Urządzenia są zainstalowane we wszystkich czytelniach Biblioteki poza Czytelnią Muzeum Książki Dziecięcej, Czytelnią Starych Druków i Rękopisów i Czytelnią Archiwum.

2.Jako karta do systemu wydruków może być wykorzystywana zbliżeniowa Karta Czytelnika Biblioteki oraz karty do sporządzania wydruków i kserokopii, które można kupić w Pracowni Reprograficznej.

3.Karta Czytelnika Biblioteki w celu wykorzystywania w systemie wydruków musi zostać zainicjalizowana - można to zrobić w Pracowni Reprograficznej lub w Recepcji. Karty do sporządzania wydruków i kserokopii są naładowane do wartości pozwalającej na samodzielne wykonanie 5 jednostronnych, czarno-białych kopii lub 5 jednostronnych, czarno-białych wydruków z komputera w formacie A4.

4.Kartę można doładować za dowolną kwotę w Pracowni Reprograficznej lub samodzielnie w automatach wrzutowych (na monety), zainstalowanych na terenie Biblioteki. Każda dokonana transakcja (zakupu karty lub doładowania) zostanie potwierdzona wydrukiem paragonu, który jest dowodem zakupu w przypadku reklamacji.

5.Minimalna wartość doładowania to 0,40 zł, co pozwala na wykonanie jednej strony kserokopii lub jednej strony wydruku w formacie A4. Do bezpłatnego skanowania wystarczy karta zainicjalizowana przez pracownika.

6.W przypadku wykonywania większego formatu niż A4 lub kserokopii/wydruku w kolorze, kartę należy doładować odpowiednio większą kwotą, zgodnie z cennikiem.

7.Kserokopie, wydruki i skany wykonuje się samodzielnie. Każde urządzenie ma wbudowany czytnik, który po włożeniu karty rozpozna liczbę zgromadzonych na niej środków i umożliwi wykonanie odpowiedniej liczby wydruków lub kserokopii. Jeśli w trakcie wykonywania kopii lub wydruku (nie dotyczy skanowania) liczba środków spadnie do 0, urządzenie zostanie zablokowane, a aktualne zadanie zostanie przerwane.

8.W ramach systemu można korzystać z pozostałych kopiarek samoobsługowych (bez czytników) zainstalowanych w Bibliotece. W tym przypadku opłata za wykonane kopie zostanie pobrana z karty czytelnika w odpowiedniej kwocie przez bibliotekarza (na zainstalowanym czytniku kart zbliżeniowych).

9.Podane ceny dotyczą kserokopii i wydruków jednostronnych. Czytelnicy mają możliwość dwustronnego kopiowania lub drukowania (po obu stronach kartki) w tzw. systemie duplex. Ponoszą jednak koszty wykonania dwóch jednostronnych kopii lub wydruków, ograniczając jedynie ilość wykorzystanego papieru.

10.Reklamacje można zgłaszać w bibliotecznej Pracowni Reprograficznej w ciągu 7 dni od daty zakupu karty lub jej doładowania, za okazaniem dowodu zakupu (paragonu).

 

Drukowanie

 1. Na ekranie komputera wybierz z Pliku opcję Drukuj.
 2. W polu Drukowanie wybierz liczbę stron i kopii.
 3. W polu Drukowanie wybierz Właściwości (tu możesz wybrać drukowanie czarno-białe lub w kolorze; automatycznie ustawione jest drukowanie czarno-białe).
 4. Naciśnij przycisk OK.
 5. Na ekranie pojawi się okienko Serwer dokumentów – szczegóły. W celu zabezpieczenia materiałów własnych wypełnij puste pola. Najważniejsze pola to nazwa użytkownika i hasło. Hasło powinno składać się z 4. do 8. cyfr
 6. Podejdź do drukarki i włóż kartę.
 7. Na panelu dotykowym pojawi się numer twojej karty, stan środków na karcie oraz przybliżone ilości wydruków/kopii, które możesz wykonać z posiadanymi środkami.
 8. Naciśnij przycisk WYDRUKI. Na panelu dotykowym wybierz swój plik, następnie wprowadź hasło z klawiatury numerycznej i naciśnij OK. Możesz wybrać z panelu dotykowego opcję Podgląd i sprawdzić, co będziesz drukować. Możesz też usunąć swój plik (przycisk  Usuń plik na panelu dotykowym), wydrukować określone strony z dokumentu (przycisk Drukuj określ. Str. na panelu), lub zmienić wydruk na dwustronny  (należy nacisnąć Na ekran drukowania na panelu i wybrać Kopia 2-stron. Góra do góry)
 9. Naciśnij największy zielony przycisk (obok klawiatury numerycznej).
 10. Odbierz wydruk i kartę.
 11. Pliki do wydruku, nie usunięte przez użytkownika, są usuwane automatycznie po północy.

Kserowanie

 1. Naciśnij przycisk KSERO.
 2. Włóż kartę do czytnika.
 3. Podnieś pokrywę urządzenia i umieść dokument w kopiarce.
 4. Na ekranie dotykowym wybierz ilość kopii (automatycznie ustawiona jest 1 kopia). Możesz też wybrać - za pomocą odpowiednich przycisków na panelu dotykowym - kopiowanie w kolorze oraz zmienić format kserokopii.
 5. Naciśnij największy zielony przycisk (obok klawiatury numerycznej).
 6. Odbierz kopię i kartę.

Skanowanie

 1. Naciśnij przycisk Skaner.
 2. Włóż kartę do czytnika.
 3. Podnieś pokrywę urządzenia i umieść dokument w kopiarce.
 4. Na ekranie dotykowym naciśnij "Ręczny wpis" i w kolejnym oknie wprowadź swój adres e-mail.
 5. Naciśnij największy zielony przycisk (obok klawiatury numerycznej) w celu rozpoczęcia skanowania.
 6. Zakończ skanowanie przyciskiem # na klawiaturze numerycznej.
 7. Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą i odszukaj wiadomość z tematem "BPW Koszykowa - dokumenty zeskanowane"

Szukaj na stronie